En sand mester besøger Danmark

Det er en udsøgt glæde, at Albrecht Mahr igen kommer til Danmark. Albrecht har i en lang årerække været en tilbagevendende hovedunderviser på ISFO’s kurser og uddannelser. Nu er der igen mulighed for at blive inspireret og opleve, hvordan stor menneskelig erfaring, dybde og høj faglighed skaber de bedste rammer for Opstillingsmetoden.

Workshoppen henvender sig både til personer med erfaring inden for Opstillingsmetoden såvel som nye.

TILMELDING

Hvis du vil sikre dig en plads
Klik her

 

GLÆDEN VED AT VOKSE SOM VOKSE – en 3-dages workshop
Definitionen på Systemisk Konstellationsarbejde er at bringe bevidst forståelse ind i vores fysiske, følelsesmæssige og mentale lidelse og trivsel. Konkret betyder det fx at forvandle ubevidst identifikation med familiemedlemmer eller forfædre til et bevidst forhold til dem: At give smerte og skyld respektfuldt tilbage til de oprindelige ejere, at frigive traumer fra vores krop og sjæl, og langt om længe at modtage livets gaver med taknemmelig, som de nu engang er.

Vi ved dette, når vi arbejder med de mange niveauer af vores historie eller med de betingelsesfyldte aspekter af vores eksistens, som er et andet ord for at vokse som voksen på det biografisk betingede plan.

Når vi gør det grundigt, tillader vi tålmodigt og selvfølgeligt, at vores sind har en naturlig tilbøjelighed til at gå videre ind i rummet af det ubetingede eller til det åndelige rige. Det ubetingede og åndelige har ingen årsag. Der er ingen “jeg er, som jeg er, på grund af …” (fx mine forfædre, ægtefælle eller mit nuværende miljø). Der er udelukkende ’væren’ som blidt åbenbarer sig selv med sin indre kvalitet og skønhed i vores eksistens. Derfor venter det betingelsesløse eller åndelige rige naturligvis på os – midt i den styrede sfære. Vi ved, at der ikke er nogen genvej til det åndelige ved at undgå eller omgå livets givne udfordringer. Vores umiddelbare livsomstændigheder er de eneste og bedste døråbninger til vores indre essens.

Dette betyder at vokse som voksen på det åndelige niveau. 

I denne workshop er ethvert meningsfyldt spørgsmål for konstellationsarbejde velkommen, fx konflikter i vores relationer, på arbejdspladsen eller vores fysiske problemer. I denne sammenhæng vil vi således undersøge den iboende åndelige udfoldelse gennem teori om bevidsthed og beslægtede emner samt øvelser, der understøtter bevidstheden om, hvordan det betingelsesløse skinner gennem det betingede. Vi vil dele de mange muligheder og glæden ved at vokse endnu mere som voksen. Og ikke mindst ved at finde mulighederne for at smile og grine – selv under vanskelige omstændigheder.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Datoer: 11. – 13. maj 2018

Tidspunkter: Kl. 10 – 18 alle dage

Sted – OBS:
Linde Allé 48
2720 Vanløse

Pris: Kr. 5.500,-

Undervisningen foregår på engelsk og er åben for alle interesserede.