fbpx

Bearbejdning af tab, sorg og kærlighed med Familieopstilling

Vi sørger, fordi vi har elsket. Sorgen er en sund reaktion, når vi har mistet nogen eller noget, som har haft betydning for os. En sorgproces er reaktionen på tabet og Familieopstilling kan være et oplagt valg til bearbejdning.

Det kan være lidelsesfuldt at være ramt af sorg og de indre oplevelser er altid forskellige fra person til person. Sorgprocesser er individuelle og har deres eget organiske forløb. Samtidig er der forskel på, hvordan en sorgoplevelse opleves og forløber fra menneske til menneske.

Sorgens individuelle veje

Flere faktorer spiller ind.  Eksempelvis hvem man har mistet og hvilken ny virkelighed, man nu befinder i. Er man forældre til et dødt barn eller er ens partner er død, er det en radikalt forskellige virkeligheder, man befinder sig i.

Personlige erfaringer med tab spiller også ind såvel som de psykologiske mønstre, man har med sig i livet. Samtidig vil personlige og sociale ressourcer også gøre sig gældende. Alle faktorer som skal med i det samlede billede. Fra Familieopstilling ved vi desuden at slægtens tab spiller en væsentlig rolle.

Rent fysiologisk påvirkes kroppen af sorg – ganske som ved stress. Det svækker vores immunforsvar, øger blodtrykket, påvirker vores appetit og forstyrrer søvnrytmen. Produktionen af hormonerne kortisol, adrenalin og noradrenalin øges, hvilket aktiverer kamp-, flygt- eller frys-reaktioner. Over længere tid er det belastende for kroppen. Det kan resulterer i at sorgen for visse mennesker kan blive meget intens og betyder, at de ikke kan fungere optimalt rent psykisk, kognitivt og socialt.

Mange følelsesmæssige reaktioner kan være aktiveret i forbindelse med sorg, som eksempelvis chok, angst, savn, fortvivlelse, vrede, skyld, skam, opgivelse, forladthed og ensomhed. Det er naturlige følelser, som skal have tid, rum og udtryk.

Det er en almen antagelse, at det er godt at tale om sin sorg eller at bearbejde den for at komme godt videre i livet. Men sorg har på mange måder sin ganske egen autonomi, som hviler på en accept af livets eksistentielle udfordringer og til tider barske vilkår. De fleste mennesker tilpasser sig et tab inden for et års tid, men nogle mennesker har svært ved at tilpasse sig tabets nye ændrede virkelighed.

En aften om sorg og tab set i lyset af Familieopstilling

Familieopstilling er en praktisk anvendelig metode, hvor man kan “Opstille” relevante elementer såsom personer, situationer, liv og død, etc. Det bliver på denne måde meget tydeligt, hvordan man kan forholde sig til en sorgproces. Det er også muligt at tydeliggøre og bearbejde. hvordan kærligheden og taknemmeligheden kan stå tydeligt frem samt vejen frem mod at forsone os med tabet og det videre arbejde med tilgivelse.

I løbet af aftenen vil vi bl.a. se på, hvordan man kan forholde sig til en vanskelig sorg, som kan sætte sig som et kronisk mønster, der måske går igennem generationer i familien.

Velkommen til temaaften som består af både et teoretisk oplæg samt en oplevelsesorienteret del, så alle får noget personligt og relevant med sig hjem.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: Tirsdag den 6. okt. kl.19.00 – 21.30
Sted: Thorvaldsensvej 3, baghuset 1.sal
Pris: Kr. 200 betales ved tilmelding
Vært: Liv Dhanyo Thommesen