fbpx

Fra stress til trivsel – at komme de dårlige vaner til livs

Stress er kroppens naturlige måde at sige fra på, når noget er for meget.Med Familieopstilling kan man komme ud af selv svær stress

En hel enkelt formel er: Krav > ressourcer = stress.

Med ressourcer menes både tid, anerkendelse, energi, overskud, overblik, personlighed, privatliv, behovstilfredsstillelse, søvn, hvile, motion, etc.

Stress er ikke en sygdom, men en belastningstilstand som peger på en ubalance, der skal reguleres. Hvis stress står på i en længere periode, kan det medføre fysisk og psykisk sygdom. Blodpropper, hjertekar-sygdomme, angst og depression er muligt følgesygdomme efter langvarig stress. Da immunforsvaret svækkes kan kroniske sygdomme som allergi, astma, psoriasis og diabetes ligeledes forværres.

Der kan være mange årsager til stress af både arbejdsmæssig og privat/personlig karakter og der er ikke ydre mål for, hvornår et menneske rammes af alvorlig stress. Når man er stresset, reagerer kroppen med visse karakteristiske træk, ligesom adfærden ændres. Stress af kortere varighed er bliver man ikke alvorlig stressramt syg af, så længe balancen mellem krav og ressourcer genoprettes.

Vælger man at bearbejde stress med Familieopstilling, vil man se på mønstre fra barndommen og sandsynligvis også fra slægten. Har mennesker en vanskelig familiedynamik bag sig, med fx loyalitetsforviklinger, er man ofte mere disponeret for stress. Samtidig kan stressende og krævende perioder aktivere uhensigtsmæssige copingstrategier og mønstre fra barndommen, som mindsker vores evne til klar dømmekraft og konstruktive handlinger.

Med Opstillingsmetoden vil vi se på, hvordan vi kan afdække de underliggende dynamikker, som ligger til grund for vores måde at håndtere stress på, og hvordan vi kan udvikle nye og mere konstruktive handlemåder.

Aftenen vil bestå af både teoretiske oplæg samt en mere oplevelsesorienteret del, så alle får noget personligt og relevant med sig.

”Jeg er stresset” hører vi tit mennesker sige, når de føler sig pressede. Stress bliver brugt i flæng lige fra almindelig travlhed til alvorlig En stresset mand, som har godt af Systemisk Opstillingsygdom. Mennesker kan have susende travlt og være under stort pres uden at være stressede, ganske om andre kan føle sig stressede uden at lave noget. Men hvorfor bliver nogle mennesker stressede og andre ikke? Artiklen giver et bud og inspiration til hvordan Familieopstilling og den systemiske tilgang kan bruges til bearbejdning af stress.

Læs blogindlæg af Liv Dhanyo Thommesen

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: Tirsdag den 9. marts kl.19.00 – 21.30
Sted: Thorvaldsensvej 3, baghuset 1.sal
Pris: Kr. 200 betales ved tilmelding
Vært: Liv Dhanyo Thommesen