Glædens Alkymi – at afkode vejen til det gode liv

Dato: Tirsdag d. 28. nov. kl. 19.00

Sted: Thorvaldsensvej 3, baghuset 1.sal

Pris: 200 kr.

Tilmelding: Se til højre.

For tusinder af år siden, kæmpede vores forfædre dagligt for at overleve vind, vejr, vilde dyr og sult. Det var derfor en livsbetingelse at være opmærksom på de trusler og farer som lurede og forholde sig til dem. Disse overlevelsesmønstre er nedarvede og styrer i dag rigtig mange menneskers liv. Der levnes ikke meget plads til at fokusere på det positive selvom denne evne er essentiel for menneskers sundhed, glæde og tætte relationer.

Nyere forskning om hjernen giver os en inspirerende forståelse og værktøjer til, hvordan vi healer gamle sår, øge motivationen, håndterer udfordringer og på mange andre måder skabe en positiv forandring i livet. Det er sindet, som skaber hjernen, som igen skaber sindet.

Vi vil tage udgangspunkt i hvorledes Opstillingsmetoden kan være en støtte til at påvirke hjernen, så vi selv kan skabe positive forandringer i vores liv.

Aftenen består af både et teoretiske oplæg samt en mere oplevelsesorienteret del, så alle får noget personligt og relevant med sig.

OBS: Vores tilmeldingssystem er desværre nede. Vil tilmelding bedes I sende en mail til anja@isfo.dk.