Grundlæggeren af Opstillingsarbejdet er Bert Hellinger, en tysk tidligere katolsk missionær.

Hellinger var i flere år udstationeret i Sydafrika, hvor han arbejdede med fattige sorte. De store problemer med fattigdom og påvirkninger af apartheid, vold og kriminalitet krævede langt mere end blot at missionere. Hellinger rejste derfor tilbage til Europa, for at efteruddanne sig i arbejdet med mennesker. Han uddannede sig indenfor gestaltterapi, transaktionsanalyse, primalskrig, NLP og andre af tidens populære metoder og rejste herefter tilbage til Sydafrika. Han opdagede dog, at det ikke var så lige til at overføre de tillærte metoder til det mere stammebaserede verdensbillede, som herskede i de sortehos befolkningen i Townships. Han måtte derfor udvikle nye måder og veje at forene disse meget forskellige verdensbilleder og normer. Ud af dette voksende de første spæde skud op af den muld, som siden har gødet Opstillingsmetoden.

HISTORIK

Da han i 80érne vendte tilbage til Tyskland, afholdt han de første kurser i det som senere blev til Familieopstilling. Rygterne om at noget helt særligt fandt sted, spredte sig hurtigt, og i dag er opstillingsarbejdet en af de mest brugte, anerkendte og populære metoder til udvikling og forandring i Tyskland.

Mange inspirerende og virtuose mennesker har siden være med til at videreudvikle Opstillingsmetoden. Hellinger har også selv flyttet sig i sin tilgang. Man ser derfor en stor forskellighed i brugen af metoden, ganske som at man ser den integreret i et utal af sammenhænge og i en bred vifte af teoretiske, filosofiske og ikke mindst praktiske udtryk.

En ting er sikkert. Hellinger fik sammensat en helt enestående måde at arbejde med mennesker på. Kombinationen af de vesterlandske filosofiske og psykologiske retninger, kombineret med en mere shamanistisk og ’tribal’ indstilling har vundet genklang. Fra hans tidligere virke som missionær, udspringer metodens eksistentielle erkendelseslag og den indbyggede bevægelse mod tilgivelse og forsoning, som er vital for at finde fred. Det er som om Opstillingsmetoden passer ind i det paradigmeskifte, verden både sukker efter og har så meget brug for.

ISFO’s uddannelser bygger på Hellingers helt grundlæggende teorier inden for Opstillingsmetoden. Vi har dog hentet inspiration til en mere ny-fortolket og opdateret forståelse af teorierne, som formidlet af Albrecht Mahr, Hunter Beaumont, Gunthart Weber, mfl. Herudover hviler ISFO’s uddannelser også på andre store filosofiske og psykologiske retninger, som især systemteorierne, fænomenologien, transpersonlig psykologi og kontemplative traditioner.

På de følgende links kommer et kort resumé af de mest centrale teorier, som oftest bruges til at beskrive det verdensbillede, som Familieopstilling læner sig op af. Disse teorier kan på forskellig vis også bruges til at forstå og beskrive de fænomener og tilgange, som kendetegner Opstillingsmetoden.