Begrebet konstruktivisme bruges om en særlig måde at tænke og arbejde på, hvis udgangspunkt er, at vi mennesker ikke ser, erkender og erfarer vores omverden og virkelighed direkte. Vi oplever den forskelligt alt afhængig af de øjne der ser, og de sammenhænge vi indgår i.

Konstruktivisme handler om, at vi erkender at det, vi kalder ‘sandt’, ‘virkelighed’ og ’rigtigt’ er en subjektiv oplevelse for det menneske, som oplever det.

Virkeligheden er konstrueret.

Konstruktivisme er ikke optaget af, hvordan tingene er sig selv, men snarere af, hvordan og hvorfor vi mennesker erfarer og beskriver den på forskellige måder.

KONSTRUKTIVISME