Kroppens budskab – sygdom som forløser

Mange mennesker lever med sygdom tæt inde på livet. Det kan Ved sygdom og psykosomatik fortæller kroppen noget vigtigt.enten være dem selv, som er ramt, deres pårørende eller i professionelle sammenhænge. Denne temaaften handler om sygdom og psykosomatik, både personlige og professionelt.

Samspillet mellem indre psykiske processer og kropslige reaktioner, kan være afgørende for at forstå sygdom og psykosomatiske lidelser, da psykologiske forhold ofte spiller en afgørende rolle.

Årsagsforholdene ved disse lidelser kan være meget komplekse. De kan indeholde elementer, som ligger fjernt fra bevidstheden og indeholde faktorer af genetiske og miljømæssige forhold af både psykologisk, biologisk og social karakter. Vi kan ofte ikke tænke os til det med vores logiske intelligens.

Fra Familieopstilling og Systemisk Opstilling har vi erfaret, hvad den epi-genetiske forskning peger på: At slægtens symptomer og familiens dynamikker, kan spille en afgørende rolle for kommende generationers sundhed og velbefindende.

Det bliver en anderledes og tankevækkende rejse ind i sygdommens og kroppens måde at kommunikere på, med et mangefacetterede univers. Alle deltagere får mulighed for at gå på opdagelse i egne temaer. Centralt for aftenen er at se på sygdom, psykosomatiske udfordringer og kropslige skavanker i lyset af Familieopstilling og Systemisk Opstilling, som har nogle yderst interessante og relevante betragtninger.

temaaften om kroppens budskab – sygdom og psykosomatik som vejviser

  • Et oplæg om sygdom og psykosomatik, som kroppens budskab
  • En kort guidning, for at mærke sig selv og sin krop
  • En oplevelsesorienteret del, så alle får noget relevant med sig hjem
  • Spørgsmål og afrunding

Velkommen til en aften, hvor vi går på opdagelse i dynamikker bag sygdom og psykosomatik med metoden Familieopstilling. Alle interesserede er velkommende.

Praktiske oplysninger

Dato: Onsdag d. 5. december kl. 19.00 – 21.30
Sted: ISFO, Thorvaldsensvej 3,
baghuset 1.sal., 1871 Frederiksberg C
Pris: Kr. 200 som betales ved tilmelding
Aftenen ledes af: Liv Dhanyo Thommesen