Begrebet samvittighed er helt centralt for Opstillingsmetoden og Hellinger har stor indsigt i hvordan driften mod at høre til påvirker vores måde at være i livet på.

Som små er vores overlevelse afhængig af dette tilhør og barnet kan ikke andet end at regulere sig mod tilhør og tryghed. Alt andet vil true dets eksistens. Denne regulering i forhold til familien med dens normer og mønstre, bliver siden hen den skabelon, vi former os efter. Skam, skyld og samvittighed er således med til at afstemme vores udtryk og handlinger, så vi gør det rigtige i henhold til familiens normer. Børn har på denne måde en dyb loyalitet i forhold til de normer, som hersker.

På samme måde er reaktionen hos barnet at tage skylden på sig, for at sikre familiens trivsel. Når mor og far skændes, gør barnet det til sit ansvar, da det oplever en frygt for opløsning og hermed evt. udslettelse. Efterhånden som vi vokser op og begynder at bevæge os ud over familiens normer starter udfordringerne.

Hellinger taler om ‘blind’ kærlighed, når vi forbliver som det forventes af os og må måske endda gå på kompromis med vores egen sandhed eller livsvalg.

SAMVITTIGHED

Hellinger taler om ‘blind’ kærlighed, når vi forbliver som det forventes af os og må måske endda gå på kompromis med vores egen sandhed eller livsvalg.

Når mennesker bryder ud af familiens normer (eller for den sags skyld andre grupper vi indgår i) kommer den dårlige samvittighed. Skyld og skam nager og man forsøger måske at indordne sig, undskylde, skamme sig, for på den måde at regulere sig på plads, så man igen kan høre til. Rejsen mod at blive sig selv og blive voksen handler derfor om, at vi kan bære og rumme den dårlige samvittighed, så vi ikke blindt følger skyldfølelsen. Samvittighed er som et overjeg, der oftest er implicit og uerkendt, men som ikke desto mindre styrer os og påvirker vores valg og handlinger i livet.

I Opstillingsarbejdet skelner vi mellem den Personlige samvittighed, som vi mærker i egen krop, og den Systemiske samvittighed, som er de normer, vi mere eller mindre er underlagte i en given gruppe. Sidst findes en Integral samvittighed, som er den større helhed, som alt er en del af. Et niveau, som ligger langt ud over dualitet og vurdering, men som inkluderer alt.