Systemisk Opstilling har sine rødder i den komplekse systemiske tænkning, som er optaget af, hvordan udvikling, interaktioner, inter-relationer og intra-relationer er i en konstant gensidig påvirkning af hinanden.

En del i et system kan derfor kun begribes, hvis man er opmærksom på, hvilken helhed det indgår i. Samtidig er den nuværende oplevelse under indflydelse af en myriade af forskellige faktorer, som igen er under en konstant og selvorganiserende forandring.

Når vi skal se det i forbindelse med familier, er vi selvfølgelig påvirket af begivenheder og omstændigheder fra vores eget liv. Ikke desto mindre er vi ’regulerede’og formet efter de øvrige medlemmer i familien, hvor især vores forældre eller omsorgspersoner har en særlig betydning.

Men det stopper ikke her. Vores forældre var selv børn engang og er på samme måde født ind i en familie, med normer, regler, traumer, glæder, tab, etc. Ganske som deres forældre var engang. Vi er derfor opmærksomme på et langt større felt af den påvirkning, vi er under indflydelse af.

Vi taler derfor om det transgenerationelle perspektiv, hvilket refererer til påvirkninger, som er gået igennem generationer.

Af nogle af de systemer, som familien er under påvirkning af, kan især nævnes:

  • Parforholdet
  • Forældreskabet
  • Kærligheden
  • Oprindelsesfamilien
  • Den nuværende familie
  • Arbejdspladsen

 

 

SYSTEMISK TEORI