Traume, tilknytning og healing med
Ursula Franke & Thomas Bryson Ursula Franke og Thomas Bryson underviser på ISFO

Familieopstilling og Systemiske Opstilling med Ursula Franke Tom Bryson.
Mød to meget anerkendte og kompetente Opstillere, som også er kendt for deres empatiske og nærværende måde at møde kursister og klienter på.

Hvis du interesseret i eller arbejder med Familieopstilling og Systemisk Opstilling eller har taget et uddannelsesforløb inden for Opstillingsmetoden er her en helt enestående mulighed for at få ny inspiration og arbejde med agne temaer med nogle af de absolut dygtigste Facilitatorer på området.

Ursula og Tom underviser i Opstillingsmetoden internationalt. I de sidste 10 år har de været faste undervisere på ISFO, hvilket vi er meget taknemmelige for. Det er derfor en stor glæde, at vi kan udbyde dette kursus, hvor de deler ud af deres store erfaring, integritet og dybde i Opstillingsarbejdet.

Kom til Familieopstilling og Systemiske Opstilling med Ursula Franke Tom Bryson.

Ursula Franke-Bryson

Ursula har som den første skrevet en ph.d. i Systemisk Opstilling. Hun er desuden forfatter til bøgerne “The River Never Looks Back”,
som sporer metodens rødder tilbage i tiden, og “In my Mind’s Eye”, som omhandler Opstillingsarbejdet i den individuelle kontekst. Ursula er desuden medredaktør til Conexao Sistemica Sul – et tidsskrift om Systemisk Opstilling.

Sammen med Thomas Bryson afholder hun kurser og uddannelsesmoduler i Familieopstilling og Systemisk Opstilling i Tyskland, Holland, Spanien, Sydamerika, Sydafrika, Danmark og mange steder i Europa og Asien. Ursula har desuden klienter i sin private praksis i München, Tyskland. Ursula Franke har siden 2008 indgået i den faste lærerstab på ISFO.

Thomas Bryson

Ud over sine mangeårige færdigheder indenfor Systemisk Opstilling er Thomas med sin jordforbunden varme, dybe menneskelige indsigter, faglige kompetence en værdsat underviser, som i en årrækek har været tilknyttet ISFO. Thomas henter sin særlige viden fra tre primære områder:

• Arbejdet med død og terminale patienter som hospice sygeplejerske.
• Træning og praksis indenfor Zen-buddhismen.
• Aikido som nærværstræning.

Thomas er fortatter til bogen: Encounters with death – om Trauma, trancer og Transformation.

Praktiske oplysninger:

Dato: 20. – 22. september 2018:
Tid: Kl. 10 – 17 alle dage.
Pris: kr. 4.500.
Sted: København.

Målgruppe: Kurset er åbent for alle, som har interesse i Familieopstilling og Systemiske Opstilling. Der vil veksles mellem teoretiske oplæg og Opstillingsprocesser med deltagernes egne temaer.

OBS: Undervisningen foregår på engelsk.

Læs samtale med Ursula Franke fra Magasinet Forbindelser: Klik her.
Traumer, Trance og Transformation
Disse temaer er centrale spørgsmål i menneskets historie. I terapi og især i opstillinger finder vi, at biologisk og systemisk oplevet stress og traumer kan efterlade varige reaktionsmønstre i kroppen. Vi ved at traumer, på en kompleks måde, bliver videregivet gennem generationer. Ikke alene arver vi forældrenes og forfædrenes hukommelse, men også reaktionsmønstre, helt ned på celleplan, som før i tiden tjente til at overkomme vanskelige oplevelser. Nu kalder vi dem symptomer, da de ofte ikke giver mening i vores daglige liv.

Disse spor fra fortiden, måske fra flere generationer tidligere, udtrykkes som en slags trance, hvor handlinger, følelser, overbevisninger og oplevelser ikke stemmer overens med de aktuelle, nuværende omstændigheder. Hvad vi ser som symptomer, kan betragtes som overlevelsesstrategier og automatiske reaktionsmønstre, som på oprindelsestidspunktet gav god mening. Selvom disse begivenheder måske er sket for længe siden, er der stadig én i systemet, vores klient, der forsøger igen og igen at lukke gestalten. Denne søgen kan afsluttes, når de forældede indre strukturer bringes tilbage til deres mulighed for fleksibel tilpasning.

Opstillinger kaster lys over vores uløste problemer og giver, gennem korte, intensive indgreb, mulighed for at fremkalde vedvarende forandringer i adfærd, oplevelse og opfattelse. Gennem indsigt og forståelse, kropslig tilstedeværelse og faglært praksis, kan klienten fortsætte sin rejse gennem forandringerne.

Spiritualitet er grundlaget og kernen i vores væsen og viser os indre retning, tryghed og håb. Hvordan nærmer vi os og styrker denne centrale del i os? Hvordan kan det integreres yderligere i vores dagligdag?

Buddhistisk teori og kvantefysik påpeger, at alt i universet er forbundet med hinanden. Det er netop denne større sammenhæng, der informerer og giver en praktisk vejledning til vores systemiske arbejde og undervisning.   Nærvær – at være tilstede i nuet – er åbningen til det, der er større – også udover den fragmentariske tænkning, der skabte de problemer, som vi og vores klienter står over for og desuden den bredere menneskelige forståelse. Når vi går gennem døren af ​​nærvær, vil intellektet omdanne sig til visdom; emotioner omdanner sig til medfølelse og følelser til det uudtalte og rene potentiale hos den ufødte.

Ved at integrere åndelighed gennem sind, krop og følelsesmæssige oplevelser får vi praktisk klinisk bistand. Gennem nærvær og den større sammenhæng hinsides denne åbning vil personer med langvarige problemer opleve stabilitet og robusthed. Kom med os på denne vej, som skaber forandringer for os selv, vores familier og det, som er større end os.

Diskussion af ’reach out movement’ med Dr. Ursula Franke-Bryson
Afbrudt ’Reach Out Movement’ (IROM) er en simpel betegnelse for en kompleks dynamik. IROM stammer fra en forstyrrelse i kærlighedens strøm i forholdet mellem forældre og barn, hvilket kan føre til begrænsede egenskaber i forhold til at være nærværende og i kontakt med grundlæggende følelser. Hos IROM-klienter kan forbindelsen til andre, verden og til sig selv være vanskelig, og i afgørende situationer kan den personlige styrke vise sig at være underviklet. IROM-klienter er ofte udadtil aktive, uafhængige og funktionelle mennesker med højt udviklede færdigheder, coping-strategier og viden. Selv om de har succes både professionelt og økonomisk, vil de ofte opleve, at noget afgørende mangler – at de trods hårdt arbejde, kompetence og succes stadig føler længsel efter en større helhed.

Et barns grundlæggende personlighedsstrukturer, at lære at være sig selv og at relatere til andre, opstår i forbindelse med relationen med forældrene. En splittelse udvikler sig mellem det sande selv og coping-strategierne, når et barns følelsesmæssige tilnærmelser til forældrene mødes med enten ligegyldighed, foragt eller aggression. Hvis barnet er nødt til at forsvare sig for tidligt i udviklingen og lærer at klare den ydre verden på egen hånd, vil det miste sin medfødte evne til at blot at ’være’. Når barnets grundlæggende behov ikke er opfyldt, vil fokus være på ren overlevelse uden andre muligheder. I sin forsigtige debut med grundlæggende personlighedsstrukturer lærer barnet en adfærd, der ikke er funktionel eller ikke-bæredygtigt på længere sigt.

Som voksen kan klienten føle sig ude af stand til at finde alternativer muligheder for at blive mødt, set og forstået. Uden spejlingen af nærvær fra forældrene har barnet svært ved at opfatte sin egen enkle følelsesmæssige bevidsthed. Klienten søger ofte efter denne indre ægthed gennem hele livet og vil forsøge forskellige måder fra selvudvikling til teoretisk viden for at reducere spændingen. Disse klienter har ofte lange terapeutiske forløb bag sig og er stadig søgende. De indre processer, der bringer en IROM-klient i terapi, kan vise sig i en bred vifte af udfordringer.

De kan have problemer i deres relationer, uønskede fysiske reaktioner, personlighedsforstyrrelser, uhensigtsmæssig adfærd eller andre symptomer; problematikker, som det til trods for en omfattende indsats, ikke er lykkedes at løse. Forståelse af IROM-dynamikken er nyttigt. Bæredygtig forandring vil komme gennem det nye møde med barndomsfølelserne. Med de muligheder og ressourcer der findes i voksenalderen, og som ikke var tilgængelige i barndommen, har vi forskellige valg.

Via relationen til terapeuten, den oprigtige vilje til forandringer og ved at styre eksponeringen af følelserne, vil klienten for første gang opleve en mere passende afslutning på sin historie.  For at sikre et godt resultat af klientens modige forsøg på at konfrontere sig selv og sine dybeste følelser, er det afgørende at arbejde langsomt, nænsomt og respektere den dybtliggende ambivalens, der er et kendetegn ved IROM-klienter. Inden for rammerne af familieopstilling har et møde med repræsentanterne for forældrene stor indflydelse: Klienten vil igen kunne mærke de primære følelser og genopleve og lære grundlæggende bevægelser. Når klienten bygger bro over sin indre splittelse og forbinder sig med sit dybere selv, kan den nye måde at være i livet på føre til dybere personlig tilfredshed.

Se video, hvor Ursula taler om Traumer

 

Se video hvor Ursula og Tom arbejder med kursister.