fbpx

Systemisk Opstilling med børn og unge

  • Ønsker du at skabe trivsel mellem børn og unge, og udvikle gode børnefællesskabet?MAn kan se at børnene bliver glade af Systemisk Opstilling
  • Vil du gerne blive bedre til at varetage den svære samtale med børn og unge
  • Lær et håndgribeligt og praksisnært redskab til arbejdet med trivsel i børnefællesskaber i skoler og institutioner.

Velkommen til et målrettet og let omsætteligt uddannelsesforløb, hvor Systemisk Opstilling og Familieopstilling omsættes til arbejde med børn og unge for at skabe trivsel.

Vi kalder det Opstilling i Børnehøjde.

Læringsmålene er:

  • Redskaber til børnesamtaler. Hvad er vigtigt, når du har samtaler med børn? 
  • Redskaber til at arbejde med børn i grupper.
  • Konflikthåndtering. Hvordan håndterer du konflikter, så børn lærer at håndtere dem?
  • Redskaber til samtaler med børn om svære livssituationer (skilsmisse, sorg/tab, jalousi, mobning etc.)
  • Teorier om gruppedynamik og gruppetilhørsforhold.

Støt børnefællesskaber i skole og institutioner med Systemisk Opstilling

Mange fagpersoner som har et ønske om at tale med børn om svære temaer opgiver ofte, da de ikke ved hvordan de skal gribe samtalen an.

Systemisk Opstilling i og med børnegrupper og klasser er en let og levende måde at arbejde i børnehøjde med børnenes trivsel og konkrete problemstillinger.

Metoden støtter barnet i eksistentielle temaer som identitet og tilhørsforhold: Hvem er jeg, hvor hører jeg til, og har jeg lov at være med. Samtidig med den legende tilgang understøttes ligeledes ’det fælles tredje’, som handler om at vi gør og kan noget sammen, som skaber synergi. 

Opstilling i børnehøjde

Børn kan arbejde med metoden selv, når de via trygge fagpersoner har lært at bruge den. Ved hjælp af figurer opstilles forskellige konkrete situationer i barnets liv – sammen med barnet / gruppen – så scenariet ses udefra og eksternaliseres. På denne måde gøres svære samtaler mere støttende og mindre frygtfulde for barnet.

Brug af Systemisk Opstilling med børn og unge

Systemisk Opstilling understøtter på en nænsom måde samtaler med børn, så der bliver taget hånd om de tanker og følelser barnet / den unge ellers tumler med alene. Metoden kan bruges til individuelle børnesamtaler og samtaler med grupper af børn og skoleklasser i alderen fra 3 – 18 år. Systemisk Opstilling med børnegrupper er en omsorgsfuld og praksisnær måde at arbejde med trivsel på – til glæde for det enkelte barn og gruppen. Der er et utal af anvendelsesmuligheder – kun fantasien sætter grænser.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, familiekonsulenter, psykologer og i øvrigt fagpersoner der arbejder med børn og unge i skole og institutioner. Ligeledes personale i private fritids- og sportsklubber. 

Modul 1: (3 dage)
Intro til Opstillingsmetoden.
Introduktion til metodens anvendelse med børn- og børnegrupper.
Ledelse af en børnegruppe.
Inddragelse af barnets perspektiv. 

Modul 2: (2 dage) 
Teori om børns reaktioner og familiedynamik.
Samtaler med forældre.
Samtaler med børn.
Etik, empati, afgrænsning og ansvar. 

Modul 3: (2 dage)
Konflikthåndtering og Opstillingsmetoden.
Etablering af børnegrupper.
Forudsætninger, grænser, forældreinddragelse mv. 

Undervisere
Lise Kramer bruger Systemisk Opstilling i arbejdet med børn og unge

 

 

Lise Kramer: Familie & psykoterapeut, supervisor & folkeskolelærer.

Mette Hummel bruger Systemisk Opstilling i arbejdet med børn og unge

 

 

Mette Hummel: Familie & psykoterapeut & pædagogisk leder.

Liv Dhanyo Thommesen underviser i Systemisk Opstilling for børn og unge

 

 

Liv Dhanyo Thommesen: Familieopstiller, psykoterapeut & stifter af ISFO. 

Praktiske Oplysninger

Datoer 
1. modul: 21. – 23. oktober 2019
2. modul: 19. – 20. november 2019
3. modul: 6. – 7. januar 2020

Alle dage kl. 10 – 17.

Pris
Kr. 8.500, som betales ved tilmelding.

Sted 
ISFO – Thorvaldsensvej 3, baghuset 1. sal.
1871 Frederiksberg C

Tilmelding
Tryk på linket herunder og følg proceduren. Efter et par dage får du tilsendt en faktura. Angiv ved tilmeldingen hvortil faktura skal stiles. Er du fra en offentlig virksomhed bedes du venligst angive EAN-nummer, kontaktperson samt adresse. 

Lise og Mette fortæller i denne lille video, hvad de brænder for. 

Se video fra Auto & Opstilling, hvor Lise fortæller om sit arbejde med børn og i skoler.