fbpx

Master i Familieopstilling og systemisk Opstilling

– en grundig uddannelse, så du kan arbejde med en bred vifte af temaer 

Hvad påvirker mennesker og relationer og hvordan kan vi skabe holdbare forandringer, som gør en forskel? Master i Familieopstilling og Systemisk Opstilling er en tidssvarende uddannelse, som er let omsættelig, anerkendende og skaber gode relationer. Familieopstilling med kursister fra ISFO

Måske er du interesseret i at udvikle ressourcer og kompetencer, skabe mere glæde, styrke selvværd og autenticitet? For dig selv og andre.

Det kan også være, at du er optaget af dynamikker bag misbrug, ensomhed, sygdom, angst, depression og stress. Du kender det måske selv eller møder det i dit arbejde.

Du søger sandsynligvis nye redskaber, der kan nære og berige menneskelige relationer, skabe gode møder og fordybe kontakt, personligt såvel som professionelt.

Parforhold, familieanliggender, børn, unge, kriser og kærlighed har måske en særlig betydning for dig. Fagligt såvel som privat.

Dit udbytte af Masteruddannelsen

På uddannelsen som er funderet i Systemisk Opstilling og Familieopstilling får du:

 • En velfunderet og tidsvarende uddannelse i en metode, som kan omsættes til forståelse af og arbejdet med alle relationelle sammenhænge.
 • Viden, træning og erfaring i at facilitere fundamentale forandringer individuelt, kollegialt, i parforhold, med børn, unge, i grupper og på arbejdspladser.
 • Erfaring i at arbejde med personlige, familiemæssige og sociale temaer som eksempelvis selvværd, afhængighed, stress, tilknytning, angst, sorg, sygdom, mv.
 • En dybdegående personlig og professionel udvikling.
 • Du bliver en del af en gruppe og et miljø med omsorg, inspiration, sparring og supervision.
 • Et omfattende praksisorienteret undervisningsmateriale og gennemgang af teoretisk viden, øvelser og metoder til både personlig og faglig brug.

Skal du med?

“Jeg fik et fantastisk coaching redskab, som tåler en kreativ tilgang”.  Beate Willma, CoachGiver 5 ud af 5 stjerner

“Det gav mig stor indsigt og forståelse for mig selv og min situation. Det gav mere oxygen til at leve. Jeg slap forskellige former af mig selv og blev meget mere grounded”. Anette Sjøgaard, PsykoterapeutGiver 5 ud af 5 stjerner

“Jeg er vokset og føler mig i den grad inspireret”. Anette Hansen, PsykoterapeutGiver 5 ud af 5 stjerner

reref Hwrudoverbestår Systemisk Opstilling på ISFO

Uddannelsen henvender sig til

 1. Der er dig, der er uddannet terapeut eller coach – og alligevel oplever et behov for bedre at kunne forstå dine egne og dine klienters mønstre. Du ved, at mennesker har det med at gentage mønstre fra familien, men du savner redskaber til at få klienten (og dig selv) til at slippe disse mønstre følelsesmæssigt, så det sker på en nænsom og ressourcefyldt måde.
 2. Der er dig, der arbejder med mennesker i bredere forstand. Du er måske socialrådgiver, lærer, pædagog eller lignende og ønsker at gøre en forskel for andre mennesker. Måske arbejder du med socialt udsatte børn, unge og deres familier. Du har brug for en metode, så du hurtigt kan få overblik over barnet og dets familie. Med værktøjet “Familieopstilling” kan barnet vise og tale om, hvordan han eller hun har det – og det, der er brug for. Samtidig støtter du forældre og andre personer omkring barnet i kraft af nye værdifulde redskaber.
 3. Der er dig, der er HR-konsulent eller personalemedarbejder og som har brug for at kunne hjælpe organisationen med udfordringer som fx sygefravær, mobning eller stress. Med vores metode kan du sammen med en leder eller en gruppe af ledere og medarbejdere komme til en dybere forståelse af, hvad der er på spil i organisationen og relationerne.
 4. Endelig er der dig, der ønsker at arbejde med din egen udvikling og forståelse for dit liv. Måske har du hørt om metoden “Familieopstilling og Systemisk Opstilling” gennem fx vores temaaftener? Måske har du ligefrem oplevet den på egen krop og mærket, hvordan forskellige forviklinger kan forløse sig og give din hverdag ny energi? Forviklinger og temaer, som oprindeligt stammer fra mønstre og uhensigtsmæssige handlinger fra din familie og slægt og som har præget dig i din tilværelse.

Praktisk om uddannelsen

Masteruddannelsen strækker sig over 1 år omhandler Opstillingsmetoden centrale elementer og specifikke temaer i menneskers liv. Uddannelsen består af 7 moduler af 4 dages varighed, hvor metoden integreres både praktisk og teoretisk. Herudover indeholder uddannelsen 6 online refleksions- og procesdage, hvor stoffet fra modulerne integreres og bearbejdes.  

Uddannelsen vil veksle mellem teoretiske oplæg, faglig refleksion samt demonstration af Familieopstilling og Systemisk Opstilling. Kursisterne vil desuden arbejde praktisk med Opstillingsmetoden i mindre grupper, for at få læring og erfaring integreret bedst muligt. Der vil være et særligt fokus på at redskaberne let skal kunne omsættes og bruges i den enkeltes professionelle virke og personlige liv.

Om uddannelsen og modulbeskrivelse

I løbet af uddannelsen kommer man igennem både de grundlæggende teorier, en systemisk forståelse for menneskelige relationer, forviklinger og hvordan man skaber forandringsprocesser. Herudover indeholder modulerne også relevante temaer, som vi mennesker møder i livet og udfordres af.

På uddannelsen gennemgår du både en egenudvikling, samtidig med at du får professionelle værktøjer, som er nyttige i dit job.

Læs om indhold på uddannelsen her, hvor du også finder en beskrivelse af de enkelte moduler.

Efter endt uddannelse er det muligt at kvalificere sig til et certificeringsår, som indeholder supervision og Opstilling i grupper. Du kan læse om certificeringsåret her.

Du finder oplysning om tid, sted, betaling, m.m. her: Praktiske oplysninger 

Er uddannelsen noget for mig?

Hvis du er i tvivl kan vi varmt anbefale dig at deltage på et af vores informationsmøder eller måske en temaaften.

 • Hvis du ønsker at vide mere.
 • Gerne vil møde kursister og undervisere.
 • Måske snakke med en fra ISFO.
 • Det kan være, at du har spørgsmål.
 • Vil opleve Familieopstilling og Systemisk Opstilling i praksis.
 • Ønsker at høre om vores forskellige uddannelser og aktiviteter.
 • Nysgerrig på din egen Familieopstilling af din familie.

Link til informationsmøderne, hvor du også kan tilmelde dig.

Næste hold Sjælland
den 24. april 2025

Tilmelding HER

INDHOLD PÅ UDDANNELSEN

Læs mere om de 7 moduler og
6 onlinedage på uddannelsen

Klik her

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Her kan du se datoer og priser

Klik her

CERTIFICERINGSFORLØB

Studiekrav og certificeringsforløb

Klik her

“Opstillingsmetoden har samlet al min faglige viden i én praktisk metode”. Erik Svarer, seniorkonsulent og nu underviser på ISFO

Giver 5 ud af 5 stjerner

“Det har helt klart øget mine kompetencer og tillid til at arbejde med grupper, både i familieopstilling og sågar også i mit øvrige virke som krops- og psykoterapeut”. Knud Ramskov, PsykoterapeutGiver 5 ud af 5 stjerner

[product_page id="6044"]

Se og hør kursisterne fortælle

Se videoer med kursister fra ISFO, hvor de fortæller om, hvordan de bruger Opstillingsmetoden, samt hvordan det har været for dem at gå på uddannelsen. Du er velkommen til at deltage på vores gratis informationsmøder, hvor du vil høre mere, kan opleve metoden og stille spørgsmål.