Uddannelse i Organisationsopstilling

Organisationsopstilling har en anerkende og kompetenceudviklende tilgang. Organisationsopstilling eller systemisk opstilling er en praktiske og innovativ metode, baseret på den systemiske tænkning. Organisationsopstilling bruges til at afdække, synliggøre, igangsætte og skabe forandring på arbejdspladser og i arbejdsrelaterede sammenhænge.

“Opstillingen” består i, at man omsætter en problemstilling, situation eller udfordring til et billede på virksomhedens eller organisationens “dynamik” og struktur. Hertil bruger man elementer som mennesker eller figurer, der placeres i forhold til hinanden. Dette billede viser sammenhænge, mønstre og forviklinger, som ofte opstår, når flere parter og instanser er involveret i en kompleks arbejdsmæssig sammenhæng.

Uddannelsesforløbet i organisationsopstilling har til formål at give deltagerne viden om og færdigheder i at facilitere opstillinger, der støtter løsningen af arbejds- og organisationsrelaterede udfordringer. Uddannelsen i organisationsopstilling er inddelt i to dele med i alt 6 moduler. Uddannelsens første del har fokus på, hvordan man kan bruge opstilling i den individuelle rådgivning, sparring eller konsultation. Anden del omhandler brugen af organisationsopstilling i arbejdet med grupper.

Læs om uddannelsesmål for Organisationsopstilling

Uddannelsens overordnede målsætning er, at deltagerne efter endt uddannelse kan anvende organisationsopstilling og den systemiske tilgang i arbejdet med individer, grupper og organisationer i forhold til arbejdsrelaterede problemstillinger. Uddannelsen giver et overblik over, hvilke problemstillinger der med fordel kan belyses gennem organisationsopstilling. Modulerne giver en indføring i historikken og de fundamentale teorier, som organisationsopstilling hviler på. Deltagerne føres ind i de forskellige anvendelsesmuligheder og tilgange for at få kendskab til og konkret erfaring med forskellige typer af interventioner.

På uddannelse i Organisationsopstilling kommer du igennem følgende:

  • Historisk baggrund for metoden
  • Grundlæggende teorier og principper bag organisationsopstilling som fænomenologi, systemisk teori, konstruktivistiske og narrative tilgange
  • Indføring og træning i de grundlæggende begreber, interventionsteknikker og metodens anvendelsesmuligheder
  • Interventionstyper inden for systemisk organisationsopstilling
  • At bevæge sig mellem Opgaven, Opstillingen, fortolkningen af Opstillingen samt udbyttet af Opstillingen
  • At kunne skelne mellem forskellige systemiske niveauer, herunder at kunne forstå og bevidst bevæge sig mellem forskellige domæner, personligt og organisatorisk samt at kunne adskille to konfluerende systemer
  • Gennem forløbet opnår deltagerne indsigt i og erfaring med foretrukne roller ift fx facilitering, coaching, konsultation, rådgivning og supervision.

Opstillingsmetoden kan bruges til at kaste lys over tematikker som formål, vision, produkter, markedsføring, samarbejdsvanskeligheder, stress, beslutningsprocesser, motivation, fusioner, kunder etc.

Undervisningsmetode

Foruden oplæg og teoretisk gennemgang vil der være demonstrationer med emner fra deltagernes eget arbejdsliv. Da opstillingsmetoderne består af teori, metodik, men i høj grad også af facilitators evne til at favne kompleksiteter, dybde, menneskelig indsigt og åbenhed, trænes dette løbende gennem alle moduler. Der bliver også mulighed for at invitere personer ind udefra til live sessioner.

Del 1: Individuel organisationsopstilling
Sigtet er, at deltagerne efter de tre første moduler kan anvende organisationsopstilling med enkeltpersoner

Del 2: Organisationsopstilling med grupper
Uddannelsens 3 sidste moduler omhandler arbejdet med større og mindre grupper, teams, afdelinger eller hele organisationer.

Målgruppe
Konsulenter, supervisorer, psykoterapeuter, psykologer, HR-folk, ledere og lign., der ønsker at benytte organisationsopstilling som supplement til deres eksisterende praksis eller som central beskæftigelse.

Vilkår for deltagelse

Deltagerne skal være indstillede på under gensidig tavshedspligt at indgå i uddannelsesforløbet med egne problemstillinger. Kvalificerende deltagerbevis udstedes ved min. 80% fremmøde og aktiv deltagelse. Mødetiderne er obligatoriske og forpligtende, og evt. afbud meldes hurtigst muligt til underviserne. Der opstilles ikke egentlige deltagerforudsætninger eller adgangskrav til uddannelsen i organisationsopstilling. Deltagerne har dog typisk andre uddannelser og solid arbejdserfaring bag sig.

Præsentation af undervisere

Erik Svarer underviser i Organisationsopstilling hos ISFOErik Svarer
Underviser i Organisationsopstilling og Supervisionsopstilling.

“Jeg har i snart 10 år indført opstillingsmetoden i mit praksisfelt som senior konsulent i Training Consult, både i en individuel- og grupperelaterede kontekst.
Mit kendskab til systemisk teori stammer tilbage fra 1980’erne med praktisk erfaring siden 2001. Jeg har efterfølgende primært fungeret som supervisor i mange forskellige sammenhænge, bl.a. for familiebehandlere, læger, lærere, psykologer, pædagoger, socialrådgivere, erhvervsledere

Jeg har erfaring med at anvende opstilling i opgaver som selskabsfusionering, implementering af nye arbejdsmetoder, konfliktmægling, ledelsesvision og -strategi, coaching og supervision af medarbejdere, teams og ledere. Jeg er indgående uddannet i familieopstilling gennem kurser og terapiforløb siden 2001 og akkrediteret familieopstiller i Tyskland”.

Mette Bran underviser i Organisationsopstilling hos ISFOMette Bram
Underviser i Organisationsopstilling.

“Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med speciale i arbejds- og organisationspsykologi og har siden 1992 drevet konsulentvirksomheden Training Consult.
Jeg løser opgaver i Danmark og udlandet for større organisationer som Council of Europe, ministerier og universiteter, superviserer i projekter som Fountain House og har sideløbende samtaleforløb med enkeltpersoner. Jeg har endvidere været fastansat i medicinalbranchen /HR.

Jeg er optaget af nyskabende processer, som fremmer det gode psykiske arbejdsmiljø, af ressourcer, resiliens og meningsfuldhed – det være sig i form af personaletræning, undervisning, rådgivning, stress-/ledercoaching eller supervision. Nærvær og etik er mine ledetråde.

Jeg har gennemført den 1-årige Mastertræning i Systemisk Organisationsopstilling hos ISFO i 2014-15”.

Informationsmøde

mandag den 11. juni kl. 17.00 – 19.00.
Gratis entré
Tilmelding her

Praktiske oplysninger

Datoer grundforløb 1. del
1. – 2. september 2018
29. – 30. oktober 2018
8. – 9. december 2018

Datoer overbygning 2. del
19. – 20. januar 2019
30. – 31. marts 2019
11. – 12. maj 2019

Alle dage kl. 10 – 18

Sted
ISFO
Thorvaldsensvej 3, baghuset.
1871 Frederiksberg C

Pris
Kr. 10.000 pr del.
Ved betaling for 1. og 2. del
er prisen kr. 18.000.

Undervisere
Seniorkonsulent Erik Svarer
Psykolog Mette Bram