fbpx

Eller er du taget af selvkritik eller fordømmelse?

Den selvkritiske indre stemme kan være en belastende, fejlsøgende og insisterende gæst i vores psykiske landskab. Dens formål er ikke at anerkende, rose og styrke selvfølelsen, men derimod at finde fejl, korrigere og påpege ting, som kan synes forkerte hos os.

Mennesker med en kraftfuld indre kritiker har derfor generelt et vanskeligere liv. Mange mennesker håndterer den indre kritiker ved at finde fejl og mangler hos andre – hovedsageligt for at aflede deres eget ubehag.

Ens for begge strategier er de negative fortegn, som er alt andet end fremmende for et positivt, kærligt og optimistisk selvbillede.

Den indre kritiker slår mand i hovedet

Den indre kritiker kaldes også ’over-jeget’ eller ’super-egoet’ og er en følgesvend fra barndommen. Den oplevede kritik, opdragelsen, hvad der var passende og forkert, moral, normer og væremåder er blevet indlejret i vores indre personlighedsgalleri. Det er en mekanisme, hvor barnet internaliserer sine omgivelsers rigtigt og forkert og begynder at kritisere og regulere sig selv for at undgå betydningsfulde personers kritik.

Som årene går kan dette blive et uhensigtsmæssigt mønster, som er langt fra sandheden om os selv.

Det er en forældet strategi, som engang sikrede tilknytning, følelsen af at høre til, mest mulig ros og opmuntring – eller i værste fald at undgå udstødelse, smerte og ensomhed.

En gammel indlært strategi

At blive gode venner med sin indre kritiker er muligt – og slet ikke så vanskeligt. Tvært imod kan det være en givende og inspirerende rejse, når vi slipper bindingen til det, som ikke længere fungerer for os.

Den kritiske stemme har tjent et essentielt formål engang, som er vigtigt at anerkende. Først og fremmest må vi opdage både den og det verdensbillede og de sort/hvide og ofte unuancerede sandheder, som kommer fra dette aspekt af vores psyke. Vi må lære den at kende, give den opmærksomhed, så den kan aftage i styrke – og derefter begynde adskillelsen på en sund og konstruktiv måde.

Når vi finder ind til den indre kritikers ophav, formål og funktion er vi godt igang med forandringen.

Webinar: Få fred med din indre kritiker

Hvis du ønsker at arbejde med din indre kritiker og andet, der støtter dig i din personlige rejse og giver dig inspiration til at arbejde både med dig selv, din familie samt dine klienter, så kan du være med på mit webinar den 6. december kl. 20.00. Det koster ikke noget at deltage. 

På webinaret kommer jeg ind på: 

  • Hvordan du kommer fra indre tyranni til konstruktive nye måder at tænke om dig selv på.-
  • Hvordan der bag enhver indre kritiker ligger en sårbarhed, som længe har trængt til omsorg.
  • Hvordan du gennem dine indre dialoger kan få en ny frihed til at bruge og omforme dine tanker hensigtsmæssigt.-
  • Hvordan du bliver ven med din indre kritikers røst i livet. Den har vigtige budskaber til dig.

Tilmelding til webinar her >

Brug Familieopstilling til at få fred med den indre kritiker

Familieopstilling er en oplagt metode til at bearbejde temaer omkring selvkritik og fordømmelse. Du kan læse om, hvordan Familieopstilling foregår her. Du kan deltage på et weekendkursus, hvor alle deltagere har mulighed for at få lavet en Familieopstilling. Du kan læse mere via dette link, hvor du også kan tilmelde dig en weekend. Det er vigtigt at understrege, at der altid er en meget tryg, nærværende, støttende – og ikke mindst fortrolig – atmosfære.

Hvis du vil uddanne dig indenfor Familieopstilling

Familieopstilling er en oplagt metode til professionelt arbejde med selvværdsproblematikker. ISFO har  flere forskellige muligheder. Du kan læse om alle vores uddannelsesmuligheder via dette link.

Liv Dhanyo Thommesen Blog med Familieopstilling

Liv Dhanyo Thommesen, Psykoterapeut Mpf. har forskellige psykoterapeutiske uddannelser bag sig. Liv har specialiseret sig inden for Familieopstilling og Systemisk Opstilling og er grundlægger og leder af ISFO – Institut for Systemisk Opstilling & Familieopstilling.

ISFO udbyder en bred vifte af uddannelser, workshops og temaaftener, så mange forskellige mennesker og faggrupper kan opleve virkningen og værdien af Systemisk Opstilling.