fbpx

Af Liv Dhanyo Thommesen.

På hver vores måde er vi alle sårbare mennesker, som ønsker et godt liv med mening og glæde. Ikke desto mindre stopper livets udfordringer aldrig – lige fra mindre irritationer som at vi har glemt at købe kaffe – til store eksistentielle udfordringer som sygdom og død. For at håndtere livets udfordringer har vi alle brug for indre styrke og fleksibilitet. Herved bliver stress, irritation, tristhed, fortvivlelse, ensomhed, skyld, utilstrækkelighed eller afvisning lettere at forholde sig konstruktivt til og håndtere.

Indre styrke er afgørende for glæde, kreativitet og et kærlighedsfyldt liv. Forskning og evidensbaseret viden peger på, at en positiv og velfunderet selvfølelse reducerer stress, fremmer bearbejdning af psykisk betingede sår og bringer mennesker hurtigere tilbage til en god egentilstand. Når vores følelsesmæssige tilstand er positiv skaber det en cyklus af tanker, følelser og stemninger, som befordrer glæde, styrker immunforsvaret, et sundt hjerte og giver generelt et længere og sundere liv.Kombinationen Familieopstilling og Oplevelsesafhængig neuroplasticitet skaber glæde i livet.

Det er interessant at erfare, at 1/3 af et menneskes ressourcer såsom gå-på-mod, selvværd, personlighed, humør, m.m. er medfødt og bygget ind i DNA’et. De andre 2/3 af vores ressourcer udvikles over tid, når man nærer og giver energi til dem. Dette betyder at vi kan udvikle glæde og styrke, som igen er med til at skabe et mere tilfredsstillende liv, øge kærligheden til os selv og andre, håndtere livets opgaver og fremme visdom og indre fred.

Vejen til at udvikle og fremme positive kvaliteter i os selv, er med andre ord noget af det vigtigste, vi overhovedet kan udvikle og nære i os selv.

Forandringens veje

Der er tre enkle måder du kan forholde dig til dig selv, dit sind og herved din hjerne på:

  • Accept af det, som er.
  • Give slip på det negative.
  • Udvikle det positive.

For at skabe mere glæde i livet vil jeg i denne artikel fokusere på det sidste: At udvikle og fremme det det positive.

Dit sind er som en have. Du kan være i haven, som den er, uden at gøre noget. Der er ukrudt, blomster, vildnis og du lader naturen gå sin gang. Du kan også begynde at luge for at fjerne ukrudt, så blomster og planter får de bedste levevilkår, ganske som du kan reducere sindets negative mønstre.

Du kan med fordel plante blomster og planter, ganske som du kan fokusere på det positive i sindet. Det er sindet som skaber hjernen, som igen skaber sindet. Hjernen er som en have i konstant forandring.

OBS: måske kurset GLÆDENS GENETIK er noget for dig? Her bevæger vi os fra forhindringer til forløsning. Læs mere her

Positive forandringer

Hvad skaber glæde og styrker dig selv og andre? Hvad fører til lidelse, som skader dig selv og andre? Der er ikke noget hverken religiøst eller moralsk ved nøgternt at betragte, hvad der gavner og hvad der skader. Positive oplevelser føles oftest godt, men der er også oplevelser, som umiddelbart ikke ergode for os, men som på sigt giver os en god følelsesmæssig respons. Det kan føles ubehageligt at række ud og bede om hjælp, men det gør os til et mere helt menneske ikke at skulle klare alting selv, samtidig med at vi skaber bedre relationer. Det samme gør sig gældende ved negative oplevelser, som også kan føles gode, men på den lange bane er de dårlige for os. Eksempelvis en alkoholiker, som beroliger sig med endnu en drink. Det føles godt i øjeblikket, men på sigt har denne adfærd alvorlige konsekvenser for relationer og helbred.

  • Hvad er godt for dig på den lange bane selvom det føles ubehageligt i øjeblikket?
  • Hvad er dårligt for dig på sigt, selvom det i øjeblikket føles godt?

At dyrke blomster i sindets have

Det kræver ofte en klar og målrettet indsats at skabe positive forandringer. Vi skal ikke blot slippe det negative, men også fokusere på og integrere det positive. Vi skal opdage den kortsigtede forførende lystfølelse og bevæge os ad den lange bane, som fremmer en god selvfølelse og styrker vores relationer til andre mennesker. Det kræver en indsats at luge ud og dyrke blomster. Blot at iagttage stress, bekymringer, irritation og modløshed er ikke nok til at ukrudtet rives op med roden. Det får ikke blomsterne til at vokse af sig selv.

Skab den forandring du ønskerFor tusinder af år siden måtte vores forfædre kæmpe for at overleve. De negative oplevelser blev deres pejling væk fra katastrofe, død og ødelæggelse. Kendskab til hjernen har vist, at vi stadig er under indflydelse af vores forfædres orientering mod det farlige. Det fastholder os i en orienteret væk-fra det uønskede i stedet for hen-imod det ønskede og positive. Vores hjerne er udviklet til at vi kan orientere os i forhold til fare og foregribe negative oplevelser. Det er indkodet og ligger i dybe neurale strukturer i den menneskelige hjerne, som alle mentale kvaliteter er baseret på.

Men… hvordan skaber man positive forandringer?

Hjernen forandrer sig igennem vores oplevelser. Når vi gentagende gange mærker eller føler, ønsker og tænker, vil det langsomt men sikkert forme neurale strukturer i hjernen. Vi har trillioner af celler og 80-100 billioner neuroner, som sender signalerer til hinanden i et netværk af en kvadrillion synapser, som forbinder neuronerne med hinanden. Hjerneaktivitet er en dynamisk aktivitet, som foregår med lynets hast og konstant forandrer hjernen. Aktive forbindelse og områder bliver mere sensitive, nye synapsforbindelser dannes og vokser, da aktive dele af hjernen får mere blodtilførsel. Generne inde i neuronerne bliver tændt eller slukket. Samtidig med at alt dette foregår, visner mindre aktive forbindelser væk.

En bevidst, intens, gentagende og længerevarende neural aktivitet vil efterlade et vedvarende aftryk på i de neurale strukturer i hjernen. Ganske som havets strømme former kysten. ”Neurons that fire together wire together”, siger man på engelsk. Mentale tilstande bliver neurale spor. Vores hjerne bygges og forandrer sig dag for dag af vores oplevelser og det er sindet, der bygger og forandre hjernen.

Inden for hjerneforskning kalder man det ’oplevelsesafhængig neuroplasticitet’. Oplevelser skaber og forstærker ikke blot nye forbindelser og synapser i hjernen. Det bevæger sig helt ind i generne og atomerne i vores DNA og påvirker deres opførsel. Fokuserer man på indre glæde vil aktiviteten i generne øges. Det vil skabe en mere gennemgående oplevelse af tilfredshed og øge vores håndtering af stress samt styrke indre balance positivt.

At forandre hjernen, så vi får mere glæde i livet

Det hele kan koges ned til at oplevelser – og kvaliteten af disse -har stor betydning. Ikke kun for hvordan man føler i øjeblikket men på de vedvarende aftryk, de efterlader i hjernen. Oplevelser af glæde, bekymring, kærlighed, ængstelse danner vedvarende stier i det neurale netværk.

Bevidstheden er som en kombination af en lommelygte og en støvsuger. Det, der lyses på suges ind i hjernen – på godt og ondt. Hjernen tager form af det, sindet fokuserer på. Hvis tankerne kredser om selvkritik, bekymringer, grublerier, smerte og stress, vil hjernen blive formet så tilstande af skyld, uro, ængstelse og selvbebrejdelse kommer i forgrunden. Hvis sindet derimod hviler på gode oplevelse, som ikke behøver at være store fantastiske begivenheder, vil vi over tid forme vores hjerne, så vi kan hvile mere i indre styrke og balance, som igen former et realistisk og optimistisk livssyn, et godt humør og en oplevelse af selvværd. Måske havde vi en god snak med en ven, vi kan nyde en smuk udsigt eller vi har tag over hovedet. Se tilbage på den sidste uge. Hvad har dine tanker mest kredset om? Det, du er optaget af og hvad dit sind fokuserer på, former din hjerne.

Find modgiften!

Hvis du gerne vil have blomster til at gro i sindets have, må du være opmærksom på hvilke oplevelser, der fremmer positive følelser og hvilke oplevelser, som gør det modsatte. Oplevelsesafhængig neuroplasticitet skal være en kontinuerlig proces, så vi påvirker områder af hjernen til at udvikle sig og fortsætte med at fremme de positive aktiviteter i hjernen.

I denne proces kan det være en stor hjælp at reflektere over hverdagens positive og negative stemninger. Her er et par eksempler på positive oplevelser og deres negative modpol:

Styrke – svaghed
Glæde – skuffelse
Tilfredshed – frustration
Afslappelse – bekymring
Ro – opspænding
Kærlighed – afvisning
At høre til – at være ekskluderet
Venskab – ensomhed

Find gerne selv på flere og især hvis du har tendens til at blive overvældet eller kapret af bestemte negative følelser, kan det være en hjælp at finde følelsens modpol og arbejde med den.

Familieopstilling og oplevelsesafhængig neuroplasticitet

Vi er født ind i en familie og der var en rolle til os allerede da vi blev født. Det samme gør sig gældende for vores forældre, bedsteforældre og tilbage i slægtens historie. Normer og stemninger i familien har formet os og haft indvirkning på vores selvfølelse, håndtering af udfordringer og evne til at finde tilbage til indre ro og balance. 1/3 af vores ressourcer er medfødte, og måden vi bruger dem på er afgørende for glæden i livet.

En Familieopstilling arbejder ind i de dybe loyalitetsmønstre, som er på spil i familier, altså det lim som fastholder uhensigtsmæssige mønstre og måder at være sammen på. Ser man på et genogram, viser disse mønstre sig som floder, der løber igennem generationer. I nogle familier drikker man eller taler ikke sammen mens man i andre er depressive eller tager sit eget liv. Der er mange udgaver af disse mønstre i slægter. Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Vi kan ikke ændre fortiden, men vi kan ændre de dybe sår, svigt eller oplevelsen af værdiløshed, som det kan have efterladt os med.

Gennem Familieopstilling skaber man en tro kopi af familiedynamikken som den var, men herefter folder det sig ud og alt som ikke tidligere kunne bearbejdes, italesættes eller tillades får sin plads. Det er ikke den ydre virkelighed man arbejder med, men sindets dybe prægninger. ”Størst af alt er kærlighed”, et mantra både fra jomfru Maria og fra den grønne tara i den tibetanske buddhisme. Det er også et mantra, vi bruger i Familieopstilling. Det er praktisk og meget konkret oplevelsesafhængig neuroplasticitet.

Metode til at nære havens blomster

At skabe dybe og vedvarende positive forandringer kræver en målrettet indsats for at integrere oplevelsen i den implicitte del af hukommelsen, som er kropslig og følelsesmæssig. Den er forbundet med del af hjernen, så det skaber vedvarende og dybe ændringer.

Der er 4 trin i denne proces:

  1. Fokusering
  2. Sansning
  3. Forstærkning
  4. Forbindelse

Fokusering

Ret din opmærksom mod en positiv oplevelse. Det kan være noget i dine umiddelbare omgivelser eller det kan være noget, du har oplevet tidligere i livet. Det skal være forbundet med positive følelser som tilfredshed, tryghed, kærlighed, betydning, mening, tillid, styrke, mod, målrettethed, etc.

Sansning

Lad din opmærksomhed hvile ved den positive oplevelse i nogle øjeblikke og ret herefter din opmærksomhed mod hvilke følelser og kropslige sansninger, der er forbundet med oplevelsen. Giv dig tid til at dvæle ved det og nyde det. Hvad er nyt og anderledes ved det? Hvordan er det godt for dig at støtte dig til at lave gode forandringer i dit liv? Sansning og det meningsdannende giver din hjerne mulighed for at danne gode og positive neurale forbindelser.

Forstærkning

Dvæl ved den konkrete sansende oplevelse og mærk, hvordan det påvirker ikke blot din krop, men også dine følelser og generelle stemning. Forestil dig at det spreder sig ud i hele din krop. Fra toppen af hovedet og helt ud i fingre og tæer – forside og bagside – og fordeler sig i alle kroppens led og muskler – helt ind i cellerne. Som var det solvarm honning, som smeltede, varmede og opblødte alle spændinger, blokeringer og lukninger i kroppen. Vær opmærksom på, at imens du laver denne proces er du også ved at ændre dybe mønstre i hjernen. Jo mere levende din forestilling er og du fordyber dig i det, jo større forandringer laver du i hjernen.

Forbindelse

Dette trin er lidt mere krævende og du skal måske starte med at lave de tre første trin i en periode, inden du går videre.

Du skal primært mærke og dvæle ved den positive oplevelse og hvordan det mærkes i krop, sind og følelser. Herefter skal du inkludere noget negativt og uønsket i baggrunden af din opmærksomhed. Hvis du eksempelvis føler dig elsket kan du tillade en oplevelse af afvisning fra din fortid at tone frem. Du skal ikke lade det negative overtage. Hvis det er tilfældet, så slip det igen og vend tilbage til trin 2 og 3.

Hvis det er muligt for dig at tillade det negative at være der, uden at det helt overtager din opmærksomhed, så kan du veksle mellem at være opmærksom på det positive og negative. Slut altid processen af med at fokusere på det positive.

Denne simple og enkelte proces kan have en markant virkning og ændre dybe neurale spor i hjernen. Det kræver dog en fokuseret og determineret indsats, men så vil du med sikkerhed kunne nyde resultatet af et liv med mere glæde.

God fornøjelse!

Familieopstilling til bearbejdning af egne temaer

Familieopstilling foregå oftest i grupper, hvor man på skift er repræsentant i hinandens Opstilling. Du kan læse om, hvordan Familieopstilling foregår her. Hvis du ønsker at arbejde med at få mere glæde i livet og fjerne de forhindringer der står i vejen, kan du deltage på et weekendkursus, hvor alle har mulighed for at få lavet en Familieopstilling. Du kan læse mere om kurserne via dette link, hvor du også kan tilmelde dig en weekend. Det er vigtigt at understreje, at der altid er en meget tryg, nærværende og støttende atmosfære og der selvfølgelig er tavshedspligt og fortrolighed.

Uddannelser indenfor Familieopstilling og Systemisk Opstilling

Familieopstilling og Systemisk Opstilling er en oplagt metoden til professionel arbejde med at skabe mere glæde i menneskers liv. ISFO – Institut for Systemisk Opstilling og Familieopstilling har flere forskellige muligheder. Du kan læse om alle vores uddannelsesmuligheder via dette link.

Liv Dhanyo Thommesen Blog med Familieopstilling

Liv Dhanyo Thommesen, Psykoterapeut Mpf. har forskellige psykoterapeutiske uddannelser bag sig. Liv har specialiseret sig inden for Familieopstilling og Systemisk Opstilling og er grundlægger og leder af ISFO – Institut for Systemisk Opstilling og Familieopstilling.

ISFO udbyder en bred vifte af uddannelser, workshop og temaaftener, så mange forskellige mennesker og faggrupper kan opleve virkningen og værdien af Systemisk Opstilling.