fbpx

Af Liv Dhanyo Thommesen.

I et kortere coachingforløb med Systemisk Opstilling fortalte en klient mig frustreret, at hun ikke kunne lide sin nye leder og var begyndt at mistrives på jobbet. Hun havde tidligere været utrolig glad for sit arbejde, som hun havde haft i tre år. Alle hendes kompetencer blev bragt i spil og det kollegiale sammenhold omtalte hun som suverænt.

For et halvt år siden måtte hendes daværende leder trække sig fra jobbet på grund af sygdom og der blev ansat en ny leder, som hun ikke fungerede sammen med. Arbejdsglæden var som forduftet. Hun var både ked af det, men også vred på sin nye leder. Værst for hende var det, at det gik ud over hendes familie.Kopper er brugt til Systemisk Opstilling for at vise en relation

Dette ønskede hun ikke og ville derfor gerne se på sine udfordringer og hendes valg faldt på Systemisk Opstilling, som hun havde hørt godt om fra en kollega. Hun havde brug for noget som var “effektivt og virkede”, udtrykte hun. 

Hendes vrede var så massiv at det gav mening at spørge ind til, om hun tidligere i sit liv havde oplevet en lignende situation. Hertil svarede hun, at det jo nok ikke var relevant, men at hun totalt havde mistet respekten for sin eksmand og at hun for mange år havde brudt forbindelse til sin far.

Hun tøvede lidt, mens hun fortalte det og kunne pludselig se at det var den samme slags irritation, hun følte i forhold til alle tre mænd. Jeg fulgte straks op på hendes kommentar og greb ud efter 4 kopper, som stod på hylden lige bag mig.

Se mønstret med Systemisk Opstilling

Jeg stillede den første kop på bordet med bunden i vejret og sagde: “Det er dig”. Så tog jeg den næste kop og stillede den en halv meter væk, men jeg fortsatte: “Og dette er din leder”. Koppernes hanke var vendte mod hinanden for at illustrere, at de havde front mod hinanden. Det viste et ydre billede, som vi bruger i Systemisk Opstilling.

Hun så misbilligende på min lille opstilling og gav udtryk for at hun havde lyst til at kyle koppen, der repræsenterede lederen på gulvet. “Han har frarøvet mig min arbejdsglæde”. Herefter brugte jeg et simpelt og enkelt Opstillingsbillede, idet jeg tog den 3. kop og stillede den foran lederen, mens jeg sagde at den repræsenterede hendes far.

Hun stivnede, trak næsten ikke vejret og udbrød: “Åh nej”. Jeg tog herefter den 4. kop og stillede den foran hendes far, mens jeg fortalte, at den repræsenterede hendes eksmand. Hun vred sig på stolen og var tydeligvis ikke glad for senariet.En række kopper viser relationen til chefen i en Systemisk Opstilling

Og så kom knebet: “Nu tager vi lige din leder og trækker ham ud af ligningen” sagde jeg, mens jeg trak den bagerste kop helt ud til siden. Hun var stille i nogle øjeblikke med øjnene fæstnede på kopperne, der repræsenterede eksmanden og faderen.

“Puha, nu kan jeg godt se at det handler om dem!”.

Herefter ville jeg vise hende et andet billede, som måske ville være mere brugbart i hendes konkrete situation.

”Jeg gør lige noget andet”, sagde jeg og stillede koppen med lederen tilbage på rækken bag hendes eksmand og far.

Vejen til nye indsigter med visualisering i Opstillingsmetoden

”Nu fjerner jeg først din eksmand” og jeg trak ham ud til siden, “og så din far”. ”Hvordan er det at se på din leder UDEN du har stillet noget foran – altså har fjernet forestillingerne om ham”. Nu faldt kæben næsten ned og hun rystede på hovedet.

“Sig det er løgn. Nu kan jeg meget bedre have ham”.

Efter denne enkelte, men anskueliggørende lille Systemiske Opstilling var klienten tydeligvis lettet i forhold til sin leder. I den resterende tid vi havde sammen, snakkede vi mere coachende om, hvordan hun kunne forholde sig konstruktivt i forhold til ham. Det var blevet klart for hende at hun havde noget med i bagagen, som stillede sig i vejen og hun var indstillet på at kigge på det.

Da hun gik ud af døren gav hun udtryk for, at hun næsten glædede sig til at møde sin nye leder igen.

Skab forandring med Systemisk Opstilling og Familieopstilling

Systemisk Opstilling og Familieopstilling er en innovativ og progressiv metode, som let og umiddelbar kan omsættes ind i konkrete arbejdsmæssige og personlige sammenhænge. Alle udfordringer kan visualiseres og belyses med Opstillingsmetoden.

Basisuddannelsen, som er et kort og målrettet forløb, giver med sine konkrete redskaber deltagerne mulighed for, at integrere Systemisk Opstilling og Familieopstilling i en aktuel arbejdssituation.

Hvis man ønsker at beherske og arbejde med Systemisk Opstilling og Familieopstilling i grupper såvel som i individuelle sammenhænge, er det Grunduddannelsen og overbygningsuddannelsen man skal vælge. Uddannelsen strækker sig over 2 år, hvor man lærer at integrere Opstillingsmetoden i sin bredde samt af beherske gruppeprocesser generelt.

Forløbet er modul-opdelt med temaer som parforhold, seksualitet, Organisationsopstilling, tilknytningstemaer, samt indhold omkring mere vanskelige emner som afhængighed, angst, sygdom, stress, m.m. Læs mere om uddannelsen her.   

Liv Dhanyo Thommesen Blog med Familieopstilling

Liv Dhanyo Thommesen, Psykoterapeut Mpf. har forskellige psykoterapeutiske uddannelser bag sig. Liv har specialiseret sig inden for Familieopstilling og Systemisk Opstilling og er grundlægger og leder af ISFO – Institut for Systemisk Opstilling og Familieopstilling.

ISFO udbyder en bred vifte af uddannelser, workshop og temaaftener, så mange forskelligen mennesker og faggrupper kan opleve virkningen og værdien af Systemisk Opstilling.