Af Lise Kramer og Mette Hummel.

Voksnes tavshed gør børns sorg usynlig – og så bliver barnet usynligt

  • Hvad skal jeg sige til et barn, som lige har mistet en forælder?
  • Hvad skal jeg stille op med en børnegruppe/klasse som ikke trives?
  • Hvordan taler jeg bedst med et barn, som jeg ved har brug for at tale om noget svært?
  • Hvilke redskaber er med til at håndtere samtaler i børnegrupper?

Af frygt for at gøre ondt værre kommer voksne omsorgs- og fagpersoner ofte til at tie – hvor ord ville være passende.

Børn har brug for voksne, der med nærvær og i god kontakt kan være sammen med børn i og om svære livssituationer. Det vil sige voksne, der kan og tør tale om svære livstemaer som sorg, tab, skilsmisse, ensomhed, konflikter og så videre.Få legen frem i børn med Systemisk Opstilling

Når voksne bliver tavse – og dermed ikke får givet det nødvendige nærvær til barnet – hører jeg ofte udsagn fra voksne som; ”Jeg vil så nødig komme til at gøre det værre, så jeg tier stille”.

Når voksne bliver tavse, og dermed ikke får givet det nødvendige nærvær til barnet, er det ofte med den bedste intention om ikke at gøre ondt værre.

Måske er det værste tavshed …

Men når voksne tier stille – og ikke tager initiativet til at tale med barnet – bliver tavsheden en manifestation af, at ”det her er virkelig noget, der er farligt at sige højt.” Og så bliver barnet alene og ensom med det svære.

Hvordan de voksne omkring barnet håndterer barnets udfordringer og smerte på har helt essentiel betydning for barnets selvudvikling. Derfor er det vigtigt at fagpersoner omkring børn ved, hvordan vi bedst kan håndtere samtaler med børn og børnegrupper.

Børn, unge og Systemisk Opstilling

Systemisk Opstilling støtter børns kommunikationsmønstre (Øvreeide, 2009) og giver ”et nyt sprog” for svære emner. Systemisk Opstilling i børnehøjde er en metode, der kan bruges til samtaler med børn om stort set alle udfordringer. Systemisk Opstilling støtter desuden barnet og den voksne i eksistentielle temaer som identitet og tilhørsforhold: ”Hvem er jeg, hvor hører jeg til og har jeg lov at være med”. Gennem leg løsner vi op for problemernes knude og laver anskuelighedsundervisning på en let og begribelig måde. Vi iscenesætter samtidig ”det fælles tredje”, som handler om, at når vi gør noget sammen, så gør vi noget værdifuldt både for os selv, men også for alle i gruppen.

”Fortid – nutid – og drømmen om fremtiden” – Systemisk Opstilling i 3 trin

Sif på 10 år, siger efter en samtale (om forældrenes skilsmisse) med brug af Systemisk Opstilling: ”Det er som om, jeg kan se mig selv lidt som i et teaterstykke – og så kan jeg lidt bedre få sagt, det jeg vil sige, med de rigtige ord. Og Jytte (den voksne) kigger bare på det sammen med mig – som om vi kiggede på et teaterstykke sammen. Bagefter lavede jeg teaterstykket med min tvillingebror og så kom der flere ting med. Han havde på en måde et andet teaterstykke.”

Sif laver sammen med sin AKT-lærer en opstilling af fortid – nutid og drømmen og fremtiden.

  1. Fortid: Handler om at kigge på, tale om og sørge over det tabte – tabet af en samlet familie.
  2. Nutid: Handler om at kigge på og tale om her og nu. Hvordan er virkeligheden/hverdagen lige nu. (Tanker, følelser sansninger).
  3. Drømmen: Drømmen om fremtiden handler om både ønsketænkning; ”Hvis bare..” og om realistiske ønsker. ”Når nu mor og far ER blevet skilt, hvad ville så være godt for dig…”

Både hvad er realistisk og hvad der må forblive en drøm. OG sidst er der noget hun har brug for den voksnes hjælp til?

Sif’s Systemiske Opstilling

Systemisk Opstilling vist med figurer i arbejde med børn.

 

 

 

Trin 1 – Fortiden

Sifs opstilling af familien før far og mor blev skilt:
Far og mor sammen og tæt.
Sif og Sifs tvillingebror og deres lillesøster på ½ år.

 

Trin 2 – Nutiden

Sifs opstilling af familien efter skilsmissen.
Far har fået ny kæreste.
Mor ligger ned (hun er ked af det) lillesøster ved siden af. Hun bor hos mor.
Sif og tvillingebroren står væk fra mor og far og imellem dem.

 

Trin 3 – Drømmen og fremtiden 

Far har fået ny kæreste.
Mor ligger ned (hun er ked af det) lillesøster ved siden af. Hun bor hos mor.
Sif og tvillingebroren står væk fra mor og far og imellem dem.

 

 

Centralt i denne Systemiske Opstilling er den tydelige fortælling og gennemgang af tid, som støtter barnet i at sætte ord på at få ”hjælp til mulige forståelser og mulige handlinger”.  Det visuelle støtter hende i at ”se sig som et teater” og dermed i gengivelsen sammen med broren efterfølgende.

Systemisk Opstilling understøtter samtalen

Systemisk Opstilling bruges som et støttende redskab til samtalerne med hende. Og som redskab støtter det både fagpersonen og barnet. I samtaleforløbet laver Sif, ud over opstilling af forældrenes skilsmisse, også opstilling om at være ordblind, at føle sig ensom og udenfor i pigegruppen. På opfordring fra AKT-læreren laver Sif og pigerne fra klassen opstilling om ”at føle sig inde og ude i pigegruppen”.

Sif begynder langsomt og over et halvt års tid at trives bedre. Hun begyndte selv at tage initiativ til at bruge figurerne til at beskrive situationer, tanker og følelser. Det gav hende handlemuligheder.

Figurerne og Systemisk Opstilling bliver en både undersøgende og legende tilgang til at forstå sig selv i relation til andre.

Sif begynder at kunne søge hjælp, i tillid til at voksne omkring hende kan både rumme hendes følelser og forsøge at sætte sig i hende sted. Sif begyndte at kunne relatere til sine kammerater, passe sin skole igen og i højere grad formidle tanker og følelser om eksempelvis forældrenes skilsmisse.

At gå flanke ved flanke…

Den voksnes rolle – og kunsten – er at følge barnets rytme, støtte barnets sprog og formuleringer – uden at definere barnet eller situationen. Altså, at gå vejen sammen med barnet med passende empati og voksent overblik. Med Systemisk Opstilling er det muligt sammen med barnet at finde frem til løsninger og hvad barnet har behov for.

Vi har udformet en ny uddannelse, som udelukkende handler om at bruge Systemisk Opstilling med børn og unge. Systemisk Opstilling er en konkret og nem metode at gå til, hvilket motiverer fagpersoner til at tage de vigtige snakke med børnene. Det er en enkel og let tilgængelig metode til at sikre, at voksne og fagpersoner er klædt på til at håndtere børns udfordringer, kriser og dilemmaer.

På uddannelsen Systemisk Opstilling i børnehøjde lærer du både redskaber til individuelle børnesamtaler og samtaler med grupper af børn. Du lærer om og trænes også i, hvordan du tager lederskab og skaber bedst mulig kontakt og relation til barnet /børnegruppen.
Desuden vil du komme til at arbejde med din egen personlige ”stil” i samtaler med børn:

  • Hvordan virker du på barnet? Hvordan opfatter barnet dig – og hvordan ’læser’ du barnet?
  • Hvordan skaber du god kontakt og relation?
  • Hvad er særlige udfordringer i arbejdet med – og relationen – til børn?

Systemisk Opstilling uddannelse

Systemiske Opstilling er en konkret og let omsættelig metoden, som kan passe ind i mange forskellige sammenhænge. ISFO uddannelser i Systemisk Opstilling af kortere og længere varighed samt rettet mod forskellige målgrupper. 

Her finder du en oversigt over vores forskellige uddannelser i Systemisk Opstilling.

Lise Kramer underviser i Systemisk Opstilling i børnehøjde

 

Lise Kramer: Familieterapeut, psykoterapeut, supervisor og folkeskolelærer. Underviser på uddannelsen Systemisk Opstilling i Børnehøjde.

 

Mette Hummel underviser i Systemisk Opstilling med børn og unge 

Mette Hummel: Familieterapeut, psykoterapeut og pædagogisk leder. Underviser på uddannelsen Systemisk Opstilling i Børnehøjde.