fbpx

<script async id=”_simplero_landing_page_js_105686″ src=”https://isfoonline.simplero.com/page/105686.js”></script>

Temaaftener om Familieopstillinger og Systemiske Opstilling

Familieopstillinger og Systemisk Opstilling er en væsentlig del af fundamentet hos ISFO. Med forskellige aktiviteter håber vi i ISFO at nå ud til rigtig mange mennesker, da vi mener at Familieopstillinger og Systemisk Opstilling kan noget ganske særligt, og kan integreres i mange sammenhænge. Vores tilbud og aktiviteter er derfor rettet mod mennesker med forskellige ønsker og behov i både det private, personlige og professionelle liv.

Rammer for vores temaaftener er, at de skal være:

  • Oplevelsesorienterede.
  • Inspirerende.
  • Åbne for alle.
  • Forskelligartede.
  • Personlige og faglige.
  • Billige.
  • Og mest af alt: At alle får noget relevant og personligt med sig hjem …

Fælles for alle er et udgangspunkt i Familieopstillinger og Systemisk Opstilling. Klik på de nedenstående temaaftener for at læse mere. Her kan du også tilmelde dig.

Familieopstillinger og Systemisk Opstilling på en temaaften

Velkommen til arrangementer som både indeholder et generelt oplæg om et konkret tema, efterfulgt af et kig gennem den Systemiske Opstillings linse. Aftenerne vil desuden altid indeholde helt konkrete og oplevelsesorienterede elementer, så deltagerne får noget konkret med sig hjem. 

VISION

Torsdag d. 16. maj 2019 kl. 19.00

KLIK HER

En smuk trappe op symboliserer vejen mod vores vision med Systemisk Opstilling

GLÆDENS ALKYMI

Tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 19.00

KLIK HER

ANGST ÆDER SJÆLE

Onsdag d. 14. aug. 2019 kl. 19.00

KLIK HER

Familieopstilling tager fat om symptomerne bag angst

KOMPETENCEUDVIKLING

Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 19.00

KLIK HER

Systemisk Opstilling og Kompetenceudvikling

DEN TÅGEDE VEJ

Onsdag d. 11. dec 2019 kl. 19.00

KLIK HER

Familieopstilling kan bryde ensomhed ved afhængighed

FRA STRESS TIL TRIVSEL

Mandag d. 20. maj 2019 kl. 19.00

KLIK HER

FIND DIT KALD I LIVET

Mandag d. 17. juni 2019 kl. 19.00

KLIK HER

KROPPENS BUDSKAB

Tirsdag d. 27. aug. 2019 kl. 19.00

KLIK HER

TILBAGE TIL RØDDERNE

Tirsdag d. 12. nov. 2019 kl. 19.00

KLIK HER

FRA FORTABT TIL FRI

Tirsdag d. 14. jan. 2020 kl. 19.00

KLIK HER

PENGE-OPSTILLING

Tirsdag d. 29. maj 2019 kl. 17.30

KLIK HER

Vækst, Systemisk Opstilling og Penge Opstilling.

MINDFUL – OPSTILLING

Tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 17.30

KLIK HER

En buddhafigur, som viser hvilken ro man også kan få med Systemisk Opstilling

SELVVÆRD

Tirsdag d. 24. sept. 2019 kl. 19.00

KLIK HER

Har vi godt selvværd kan vi nyde at være os selv.

TAB OG SORG

Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 19.00

KLIK HER