<script async id=”_simplero_landing_page_js_105686″ src=”https://isfoonline.simplero.com/page/105686.js”></script>

Temaaftener om Familieopstillinger og Systemiske Opstilling

Familieopstillinger og Systemisk Opstilling er en væsentlig del af fundamentet hos ISFO. Med forskellige aktiviteter håber vi i ISFO at nå ud til rigtig mange mennesker, da vi mener at Familieopstillinger og Systemisk Opstilling kan noget ganske særligt, og kan integreres i mange sammenhænge. Vores tilbud og aktiviteter er derfor rettet mod mennesker med forskellige ønsker og behov i både det private, personlige og professionelle liv.

Rammer for vores temaaftener er, at de skal være:

  • Oplevelsesorienterede.
  • Inspirerende.
  • Åbne for alle.
  • Forskelligartede.
  • Personlige og faglige.
  • Billige.
  • Og mest af alt: At alle får noget relevant og personligt med sig hjem …

Fælles for alle er et udgangspunkt i Familieopstillinger og Systemisk Opstilling. Klik på de nedenstående temaaftener for at læse mere. Her kan du også tilmelde dig.

Familieopstillinger og Systemisk Opstilling på en temaaften

Velkommen til arrangementer som både indeholder et generelt oplæg om et konkret tema, efterfulgt af et kig gennem den Systemiske Opstillings linse. Aftenerne vil desuden altid indeholde helt konkrete og oplevelsesorienterede elementer, så deltagerne får noget konkret med sig hjem. 

PENGE-OPSTILLING

Mandag d. 16. mar. 2020 kl. 17.30

KLIK HER

Vækst, Systemisk Opstilling og Penge Opstilling.

KROPPENS BUDSKAB

Tirsdag d. 23. jun. 2020 kl. 19.00

KLIK HER

TAB OG SORG

Tirsdag d. 6. okt. 2020 kl. 19.00

KLIK HER

GLÆDENS ALKYMI

Tirsdag d. 26. feb. 2021 kl. 19.00

KLIK HER

SKILSMISSE

Onsdag d. 15. apr. 2020 kl. 19.00

KLIK HER

Familien er skilt

MINDFUL – OPSTILLING

Tirsdag d. 11. aug 2020 kl. 19.00

KLIK HER

En buddhafigur, som viser hvilken ro man også kan få med Systemisk Opstilling

DEN TÅGEDE VEJ

Tirdag d. 27. okt. 2020 kl. 19.00

KLIK HER

Familieopstilling kan bryde ensomhed ved afhængighed

FRA STRESS TIL TRIVSEL

Tirsdag d. 9. marts 2021 kl. 19.00

KLIK HER

SYGDOMMENS VISDOM 

Mandag d. 4. maj. 2020 kl. 19.00

KLIK HER

SELVVÆRD

Tirsdag d. 25. aug. 2020 kl. 19.00

KLIK HER

Har vi godt selvværd kan vi nyde at være os selv.

FRA FORTABT TIL FRI

Tirsdag d. 10. nov. 2020 kl. 19.00

KLIK HER

FIND DIT KALD I LIVET

Tirsdag d. 30. marts 2021 kl. 19.00

KLIK HER

ANGST ÆDER SJÆLE

Tirsdag d. 9. jun. 2020 kl. 19.00

KLIK HER

Familieopstilling tager fat om symptomerne bag angst

TILBAGE TIL RØDDERNE

Tirsdag d. 22. sept. 2020 kl. 19.00

KLIK HER

VISION

Mandag d. 4. jan. 2021 kl. 19.00

KLIK HER

Find kompasset der viser dig vej