fbpx

Basisuddannelse i Systemisk Opstilling og Familieopstilling

Simpelt, kort og godt, hvis du vil lære Opstillingsmetoden brugt 1 : 1

 • Er du pædagog, lærer, trivselskonsulent, socialrådgiver, coach eller på anden måde arbejder med mennesker, kan du bruge Opstillingsmetoden som et af dine redskaber i arbejdet.
 • Er du psykolog eller terapeut kan du anvende metoden i arbejdet med komplekse personlige livstemaer.
 • Er du HR-ansvarlig, leder eller virksomhedskonsulent vil du få nye måder at skabe fokus, afklaring og udvikling med mennesker på.

Basisuddannelse i Systemisk Opstilling og Familieopstilling er et intenst målrettet uddannelsesforløb, som let kan omsættes ind i en konkret arbejdssituation. I løbet af uddannelsen vil deltagerne tilegne sig de basale praktiske, faglige og teoretiske kompetencer, som gør det muligt at integrere Opstillingsmetoden i sit arbejde.

Basisuddannelse i Systemisk Opstilling indeholder en bred vifte af inspirerende metoder, værktøjer og perspektiver. Systemisk Opstilling er både en filosofi, et livsperspektiv og en let anvendelig procesmetode, som kan tilpasses efter situationen og det aktuelle behov.

På uddannelsen lægges der vægt på, at man får et anvendeligt, velfunderet og konstruktivt forløb, som styrker faglige og menneskelige kompetencer og som direkte kan omsættes i en nuværende eller ønsket arbejdsmæssig funktion.

Kursister fra Basisuddannelse i Systemisk Opstilling hos ISFO
Uddannelsen vil veksle mellem teoretiske oplæg, praktisk indlæring og træning i mindre grupper. Der vil ligeledes være mulighed for at belyse egne temaer eller faglige udfordringer med Opstillingsmetoden. For at integrere stoffet og styrke de praktiske færdigheder dannes træningsgrupper, som mødes mellem modulerne for at øve metoden og understøttelæringsprocessen. Disse grupper mødes 1-2 gange mellem hver kursusperiode.

Uddannelsens 8 moduler:

 1. modul: Samskabelse og sammenhænge – at begribe Opstillingens univers.
 2. modul: Opstillingens håndværk – at skabe forandring.
 3. modul: Generationernes spøgelse – når historien blander sig i nutiden.
 4. modul: Hvad vil du med dit liv – at frisætte potentialer.
 5. modul: Personligt gennembrud – at styrke kompetencer.
 6. modul: At finde sig eget udtryk – integration og anvendelsesmuligheder.
 7. modul: At samle alle tråde – kreativ brug af Opstillingsmetoden.
 8. modul: Forankring af Opstillingsmetoden – supervision og opsamling.

Læs om indholdet på Basisuddannelse i Systemisk Opstilling og Familieopstilling

1. modul: Samskabelse og sammenhænge – at begribe Opstillingens univers

Opstillingsmetoderne Familieopstilling, Systemisk Opstilling og Organisationsopstilling er et konkret håndværk, som kræver træning for at beherske. Herudover skal man kende til de grundlæggende teorier, for at frisætte håndværkets dybere potentiale og have retning i processerne. Man skal desuden kunne skabe en god relation til klienten og de mennesker, man arbejder med samt kunne indtage en rumme og inkluderende indstilling.

Denne dag arbejder vi med:

 • Den grundlæggende teori bag Opstillinger.
 • At begribe Opstillingens hensigt og formål.
 • Opstillingsmetoden som forandringsredskab.
 • At forstå facilitatorens indstilling.
 • Eksternalisering og psykogeografiske billeder.

2. modul:  Opstillingens håndværk – at skabe forandring

For at mestre Opstillingsprocessen skal vi have klarhed over, hvad vi skal navigere efter for at skabe forandring hos de mennesker, vi arbejder med. Sammen med klienten skabes helt konkrete og sansebaserede oplevelser af det nye, som herved let kan integreres. For at erfare dette er det dog væsentligt, at Facilitator selv har oplevet på egen krop og erkendt, hvordan man skaber vedvarende og konstruktive oplevelser.

Denne dag arbejder vi med:

 • Praktisk indføring i Opstillingsmetoden.
 • Introduktion til de grundlæggende interventionsformer i Opstillinger.
 • At skabe en ressourcefuld egentilstand og konstruktive relationer.
 • At lære at afkode og omsætte relevante informationer til en Opstilling.
 • At opleve sansningens fænomenologi.

3. modul: Generationernes spøgelse – når historien blander sig i nutiden

De udfordringer, som mennesker står overfor, kan vise sig at have rod i mønstre, som genudspiller sig gennem generationer. I visse familier vil man kunne opleve, at alkohol er løbet som en forbandelse gennem slægten, hvor der i andre familier er temaer som depression, skilsmisse eller manglende personlige gennemslagskraft. Det er som om hver familie har sin egen dynamik, der kan opleves som en forbandelse. Men det kan stoppes!

Denne dag arbejder vi med:

 • At afdække dysfunktionelle sammenhænge.
 • At stoppe genudspilning.
 • Systemisk “parkering” og at kunne adskille kontekster.
 • At genskabe et sundt hierarki.
 • At skabe flow mellem mennesker.

4. modul: Hvad vil du med dit liv – at frisætte potentialer

Der er en rolle til os, når vi fødes ind i familien. Den sikrer vores plads og overlevelse. Ikke desto mindre, har vi det med at tage denne rolle med os ud i livet. Den giver os vores særlige udtryk, men kan desværre også fastholde os i mønstre, som ikke tjener os bedst muligt. Bag rollen gemmer der sig ofte en vifte af potentialer, som kan hjælpe os med at leve det liv, som passer til os. Vi har derfor et personligt ansvar for at udfolde det. Ingen anden kan gøre det for os.

Denne dag arbejder vi med:

 • At finde sig kald i livet.
 • At opdage og forankre en dybere drivkraft.
 • At finde og anvende ressourcer.
 • At arbejde med fortid-nutid-fremtid i en Opstilling.
 • At finde sin kerne og stå op for sig selv.

5. modul: Personligt gennembrud – at styrke kompetencer

Opstillingsmetoden kan passes ind i en lang række forskellige sammenhænge fra det helt familiære til det mere organisatoriske, men fælles er et redskab, som har vist sig at være enestående til at afdække ubalancer, dysfunktionelle mønstre samt finde nye veje. Sidstnævnte er gældende fra det enkelte menneske til arbejdspladser og organisatoriske sammenhænge.

Denne dag arbejder vi med:

 • Opstilling på arbejdspladsen.
 • At opdage nye sider i sig selv.
 • At skabe konstruktiv forandring.
 • At fremme kreative processer.
 • At arbejde med mål og retning.

6. modul: At finde sig eget udtryk – integration og anvendelsesmuligheder

At mestre et håndværk kræver selvfølgelig træning, men lige så vigtigt er det at man finder og har tillid til sit eget udtryk og kan integrere det i eget liv og professionelle virke. Når denne fortrolighed har indfundet sig, åbner der sig et væld af anvendelsesmuligheder. Det er ikke længere blot en metode, men en helhedsorienteret og integreret måde, at forstå mønstre, sammenhænge og påvirkninger.

Denne dag arbejder vi med:

 • At integrere metoden i eget liv.
 • At finde og forankre sit eget udtryk.
 • At bringe Opstillingsmetoden ind i sit professionelle virke.
 • Metodens mangfoldige udtryk.
 • Afdækning og afklaring af nye anvendelsesområder.

7. modul: Forankring af Opstillingsmetoden – supervision og opsamling

Engagement, nysgerrighed, anerkendelse og konstruktive læringsmiljøer skaber de bedste forudsætninger for at bevæge sig fra blot at arbejde med en teknik til at metoden bliver et levet og integreret håndværk. Samtidig åbner det op for glæden og kreativiteten ved arbejdet, som igen skaber lyst til at gå på opdagelse i nye udtryk, selvudfoldelse og anvendelsesmuligheder.

Denne dag arbejder vi med:

 • Alle kursister laver en individuel opstillingsproces.
 • Supervision og feedback om udviklingspotentialer.
 • Refleksioner over det faglige stof.
 • Nye mulige skridt.
 • Afsluttende evaluering og opsamling.

Hvis du vil vide mere

Vi afholder jævnligt gratis infomøder om Basisuddannelse i Systemisk Opstilling og vores øvrige uddannelser. Ønsker du at arbejde med Opstillinger i Grupper skal du læse om Grund- og overbygningsuddannelsen.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du finder vores telefonnummer og mailadresse øverst på hjemmesiden.

Framelding
Senest 30 dage før uddannelsen starter kan du melde afbud. Alle indbetalinger undtagen tilmeldingsgebyret bliver således blive returneret.

 • Ved afbud mindre end 30 dage før returneres restbeløbet ikke.
 • Du har mulighed for at flytte tilmeldingsgebyret og evt. betaling til et senere opstartstidspunkt.
 • Ved frafald efter studiestart refunderes deltagebetaling ikke.

Video med Liv Dhanyo Thommesen, som fortæller om BASISUDDANNELSEN. Klik herLiv Dhanyo Thommesen fortæller om Basisuddannelsen i Systemisk Opstilling

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

København, Hold BK-8

Datoer:

1. modul: 27. august 2020.
2. modul: 28. august 2020
3. modul: 29. august 2020
4. modul: 30. august 2020
5. mosul: 22. oktober 2020
6. modul:23. oktober 2020
7. modul: 24. oktober oktober
8. modul: 25. oktober 2020

Tidspunkter:

Torsdage kl. 14.00 – 19.00
Fredage kl. 10.00 – 18.00
Lørdage kl. 10.00 – 18.00
Søndage kl. 10.00 – 16.00

Kursussted:

ISFO –  Institut for Systemisk Opstilling & Familieopstilling
Thorvaldsensvej 3, baghuset 1. sal,
1871 Frederiksberg C

Pris: 

Kr. 13.000, for betaling af det fulde kursusgebyr ved tilmelding eller kr. 14.000 for betaling i 4 rater af kr. 3.500.

“De redskaber, jeg har lært på basisuddannelsen, har revolutioneret min coaching, som er blevet både mere klar og legende. Hvad der ofte kunne tage flere sessioner, sker nu i én session. Klientens motivation åbenbarer sig helt af sig selv”. Beate Willma, kreative Coach Giver 5 ud af 5 stjerner

“Basisuddannelsen har i mit arbejde med børn og børnegrupper tilføjet et meget praksisnært og let anvendeligt redskab. Metoden lægger op til en mere dynamisk og legende tilgang til at tale med børn. I mit arbejdet som er en kombination af terapi, undervisnings- og supervisionsopgaver har jeg i alle tre kunne anvende opstillingsmetoden med det samme”. Lise Kramer Schmidt, Supervisor, Familie- og psykoterapeut, MPF. Giver 5 ud af 5 stjerner

Inspiration, dybde, ro, indsigt, erkendelser, struktur, fælles tredje, opmærksomhed, nærvær, lethed, glæde, sjov, leg, professionalisme, organisering, sammenhørighed, spænding, bevidsthed, ansvar, udvikling, indflydelse, oplevelser“. Gitte, kontaktperson Giver 5 ud af 5 stjerner

Relevant til brug i Systemisk Opstilling og Familieopstilling

Figurer i træ til Familieopstilling og Systemisk Opstilling

150,00 DKK Inkl. moms

Figurer i træ som bruges til Familieopstilling og Systemisk Opstilling. Figurerne har øjne, næse og tørklæde, som viser retningen i en Opstilling. Antal 40 i to størrelser i højderne 40 og 47 mm.

Filt til Familieopstilling og Systemisk Opstilling

200,00 DKK Inkl. moms

God kvalitets filt med mål cm. 20 x cm. 30 i 50% uld og 50% viscose. 100 % naturmateriale.

Beskrivelse

 

Yderligere information

Vægt3 kg
Størrelse20 × 30 × 15 cm