Er du interesseret i et skræddersyet kursus, som passer til din faggruppe?

ISFO har mange års erfaring med at udbyde kurser i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige målgrupper. Vi henvender os til en bred vifte af mennesker, der arbejder med mennesker, som fx socialrådgivere, pædagoger, familiekonsulenter, mentorer, plejefamilier, psykologer, undervisere – og mest af alt – til de borgere, der kan få glæde af Opstillingens mangfoldige muligheder.

Der udbydes et stort antal kurser og forløb til hjælp for opkvalificering af forskellige faggrupper fx inden for børne- og ungeområdet. Vores metode er blot én blandt mange andre gode redskaber og værktøjer: Signs of Safety – Tre Huse mv. er blot nogle af de fremgangsmåder, som vores metode vil være et kraftfuldt supplement til. Udover børne- og ungeområdet er voksenområdet aktuelt at bringe Opstillingsmetoderne ind i.

Et væsentligt aspekt ved metoden er, at når vi anvender eksternalisering i form af figurer, billeder, symboler og evt. metaforer kommer vi uden om rigtigt/forkert, din skyld/min skyld osv. Der lægges vægt på sansninger, kropsfornemmelser og stemninger med henblik på at fremme de ubevidste lag, hvor fx præstationer og det at være dygtig, klog – eller en evt. anden tildelt rolle – træder i baggrunden.

En anden væsentlig sidegevinst ved at anvende metoden, er at der introduceres virkningsfulde redskaber for livet, som kan bruges på et hvilket som helst tidspunkt og i de mangfoldige sammenhænge, som vi mennesker indgår i gennem vores relationelle livsforløb.

Cases Børn & Unge: Cases børn & unge. Klik her

Cases voksne: Cases voksne. Klik her

For yderligere info, kontakt venligst:
anja@isfo.dk

INTRODUKTION – 4 timer
Oplæg, hvor Opstillingens muligheder skitseres og demonstreres. Vi lægger op til debat og demonstrerer Opstillingens muligheder.

Pris: Kr. 1.500,-. Eksl. transport

WORKSHOP – 2 dage
En praktisk og teoretisk introduktion, som giver deltagerne den basale forståelse og teoretiske baggrund for at omsætte metoderne i det daglige og faglige virke.

Pris: Kr. 15.000,-. Eksl. transport. Inklusiv et formøde, hvor indhold tilrettelægges efter særlige ønsker og behov

SKRÆDDERSYET FORLØB – 8 dage
Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i organisationens og faggruppens særlige ønsker for kompetenceudvikling.

Pris: Kr. 80.000,-