Af Lise Kramer Schmidt.

Uddannelsen ”Opstilling i Børnehøjde” henvender sig blandt andre til fagpersoner, der arbejder med børn fra og i familier med misbrug. Familieopstilling understøtter både arbejdet med hele familien og med individuelle børnesamtaler og samtaler i børnegrupper. Det er en nænsom og præcis måde at arbejde med barnet og familiens dynamikker og samtidig give konkrete fremadrettede handlemuligheder for barnet og familien.

Misbrug generelt – uanset om det er alkohol eller stoffer – er tabubelagt og mange børn, der vokser op i familier med misbrug giver udtryk for Opstilling i børnehøjde er Familieopstilling med børnat de ville ønske at voksne havde spurgt ind til dem. Ganske mange børn taler desværre ikke med deres lærere eller pædagoger om problemerne i familien. Vi har et godt bud på, hvordan disse samtaler kan gøres lettere for alle involverede parter.

Som metode til familiesamtaler

Familieopstilling er en unik metode til at arbejde med børn og deres familier om misbruget. Metoden støtter op om både at afdække familiens aktuelle livssituation og anskueliggøre de mere komplekse familiedynamikker, der er til stede i familier med misbrug. Metoden er med til at synliggøre det enkelte familiemedlems position, vanskeligheder og reaktioner – og er på samme tid meget nænsom – og øjenåbnende for de enkelte medlemmer af familien.

Som metode til individuelle børnesamtaler og børnegruppearbejde

I individuelle børnesamtaler med børn fra misbrugsfamilier støtter metoden barnet i at se sig selv, sin situation, sine forældre og søskende og mindst lige så vigtigt, at der er en voksen ved barnets side, der er klædt på til at følges med barnet gennem denne proces. Opstillingsmetoden støtter barnets mulighed for både at forstå og udtrykke sig – sammen med en voksen. Børnegrupper hjælper børn til at dele erfaringer med ligesindede. Familieopstilling giver et godt bud på en omsorgsfuld, nænsom og legende tilgang til svære samtaler.

Uddannelsen “Opstilling i børnehøjde” starter den 4. februar.

Følg link herunder, hvor du finder yderligere informationer og kan tilmelde dig.

Lise Kramer underviser i Systemisk Opstilling i børnehøjde

Lise Kramer: Familieterapeut, psykoterapeut, supervisor og folkeskolelærer. Underviser på uddannelsen Systemisk Opstilling i Børnehøjde. 

Læs Lise Kramers blog-indlæg: Systemisk Opstilling i børnehøjde