fbpx

Af Liv Dhanyo Thommesen.

At finde vores kald i livet er for mange et af livets helt store eksistentielle spørgsmål:

 • Hvorfor er vi her?Brug Familieopstilling som en dør til at undersøge meningen med dit liv.
 • Hvad skal vi bruge vores liv til?
 • Hvad er meningen med livet?

Svarene på disse spørgsmål er ikke entydige eller lette at besvare. Vores kald er på en måde mødestedet for vores psykologiske og biografiske identitet, og for vores spirituelle længsel. Når disse spørgsmål toner frem i livet, er det meget berigende at begynde rejsen. Der er en åbning, et momentum og et flow.

Desværre vil vores familiære prægninger, traumer, livserfaringer, sociale og kulturelle normer bremser det flow, som forsøger at bryde igennem. Til det kan Familieopstilling og Systemisk Opstilling være et betydningsfuldt bidrag til bearbejdning af disse forhindringer. Ikke desto mindre kan der i vores livsudfordringer være store ressourcer og betydningsfulde erfaringer, som er nødvendige i vejen mod vores kald i livet. Det er HELE os og alt hvad vi har med os, som skal inkluderes. Det er summen og syntesen. Det er vores passion og livets forunderlige “banken-på-døren”, som vi skal lytte til.

Det er sammenfattet af forskellige elementer, som:

 1. ALLE erfaringer i livet.
 2. Det vi brænder for, så vi glemmer tid og sted.
 3. Vores helt unikke talenter og potentialer.
 4. Tilværelsens tegn.

Find dit kald og Haiko digte 

På mange måder minder det om de klare og enkelte Haiku digte fra Japan. Haiku digte kendetegner sig ved at være poetiske, legende, krystalklare og intense kraftspring, som udfolder sig i nuét. Det er naturdigte, som beskriver det sansende: Det vi ser, hører, føler, lugter og smager og fornemmer. Det er levet praksis i opmærksomhed.

En af de mest kendte Heiko-digtere er Matsuo Basho. Et af hans mest kendte digte er:
– Den gamle dam
– en frø springer i
– lyden af vand

Fortællingen er, at Basho en dag gik en tur med en af sine elever. Eleven var af den mere pralende type og ville vise Basho, hvor enestående en digter han selv var. Han reciterede derfor sit nyeste Heiko digt for Basho:
– Take a pair of wings
– from a dragonfly
– you will make a pepperpot

Basho tøvede en stund, inden han svarede: ”Ægte Heiko tager ikke liv, men tilfører liv”. Han vendte derfor digtet om til:
– Add a pair of wings
– to a pepperpot
– you will make a dragonfly

Dragonfly er det engelske ord for en Guldsmed og pepperpot betyder Chilipeber. Ved at tilføre vinger til en chilipeber skaber vi liv. Det er med at finde sit kald i livet – som med Heiko. Vi tilfører liv. Det er generøst, meningsfuldt og inkluderende. Det er forbundet med vores sande natur, som menneske, som består af – eller indeholder:

 • Venlighed og medfølelse.
 • Klarhed og nærvær.
 • Værdighed med respekt for andre.
 • Enkelt og simpelt.
 • Taknemmelighed.
 • Humor fra hjertet.
 • Tillid og åbenhed.
 • Meningsfylde.
 • Tjener livet.
 • Rummer helheden.

I en årrække har jeg afholdt temaaftener om dette emne. Det er i sandhed meningsfuldt og nærende at gå på opdagelse i. Det handler om det fineste og det mest oprigtige ved os mennesker. Det handler om meningen med livet og om at bruge sig selv optimalt.

Har du lyst til at fordybe dig i disse eksistentielle spørgsmål, som kig forbi ISFO den 17. december kl. 19.00 – 21.30. Du kan tilmelde dig via dette link, hvor du også kan læse mere.  

Liv Dhanyo Thommesen Blog med FamilieopstillingLiv Dhanyo Thommesen, Psykoterapeut Mpf. har forskellige psykoterapeutiske uddannelser bag sig. Liv har specialiseret sig inden for Familieopstilling og Systemisk Opstilling og er grundlægger og leder af ISFO – Institut for Systemisk Opstilling og Familieopstilling.