Af Liv Dhanyo Thommesen. 

”Det var helt anderledes … jeg var slet ikke irriteret på hende, men kunne sidde med hende i hånden og lytte til alle de gamle historier, jeg havde hørt tusinder gange før, som var det for første gang.” Jens havde ellers været vred på sin nu 80-årige mor det meste af sit voksne liv og selvom hun var kræftsyg, havde han ikke haft lyst til at besøge hende på hospitalet før nu. Han havde som mange af os oplevet, at livet har sine luner. Han var 48 år, blevet skilt fem år tidligere, men haft svært ved at komme videre i sit liv. Indenfor de sidste par år havde han endvidere erkendt, at hans problematiske forhold til kvinder og hans enorme frihedstrang havde rod i det vanskelige forhold til sin mor. 

Sagen var den, at Jens var vokset op med en alkoholisk far, som i fuldskab blev voldsom, mens han var vidne til det. Tidligt i hans liv, stillede han sig op foran sin far i forsøg på at forhindre, at hans mor blev bange. Han blev mors lille mand. Da faren endte med at forlade familien, da Jens var 6 år gammel, fik moderen en slem depression og han skulle tage sig både af sig selv og sin mor. Rollen som den lille mand blev beseglet. Og han så aldrig sin far igen. 

Historien kan ikke bagatelliseres

Jens regnede ikke sin historie for noget og syntes at mange andre havde haft det vanskeligere end ham. Desuden havde han slet ikke lyst til at snakke om sin barndom. Men han kom til et punkt i sit liv, hvor der ingen vej var tilbage, og da han en aften i gode venners lag hørte om Familieopstilling og hvad det havde givet dem, vidste han, at han ville melde sig til et kursus. Det skulle vise sig at være en skelsættende beslutning. Ikke blot forløste det hans vanskelige forhold til sin mor, men støttede ham også langsomt i at turde åbne op og være mere nærværende og sårbar i forhold til kvinder, han fandt tiltrækkende. Han kæmpede forståelig nok med en stærk beskyttertrang og efterfølgende overfølsomhed, når der blev krævet og forventet noget af ham. Han trak sig oftest fra forholdet inden det egentlig var begyndt.

Et par uger efter kurset besluttede Jens sig for at besøge sin gamle mor og var overrasket over, hvor anderledes det var for ham at være sammen med hende. Han beskrev sidenhen, at det var, som at ”se” hende. For første gang i sit voksne liv oplevede han en stor omsorg over for sin mor, men blev ikke grebet af at skulle tage sig af hende. Han kunne bare sidde stille med hende i hånden og lytte, mens hun talte. Han var taknemmelig og berørt. 

Hvad kan Familieopstilling?

På kurser i Familieopstilling møder man ligesindede. Mennesker som du og jeg – og som Jens. Måske har vi ondt i livet, bærer på en sorg, begrænser vores egen succes, kan ikke få fat på vores selvværd eller døjer med andre oftest helt almindelige udfordringer i livet, der så at sige har sat sig på tværs i vores indre univers. Det kan også være, at vi forsøger at frigøre os fra begrænsninger for at finde ind til vores kerne og autentiske udtryk. Eller vi er måske nysgerrige efter at lære mere om denne forunderlige og bevægende måde at forholde sig til livstemaer på.

I Familieopstilling arbejder man på flere planer. Det er en meget håndgribelig og konkret måde at gribe udfordringer an på, da man ”eksternaliserer” relationer og mønstre. Man flytter så at sige problematikken uden for sig selv. Herved bliver det lettere at se hvilke mønstre og forviklinger, som er i spil og få et indblik i den individuelle virkelighed, et menneske lever i. Med andre ord kan vi styrke kærligheden med Familieopstilling.

Man laver oftest disse processer i en gruppe, hvor man vælger”repræsentanter” for relevante familiemedlemmer, som man ”opstiller” i forhold til hinanden. Man laver et slags ”psykogeografisk” billede af det relationelle mønster. Man kan dog også lave en Opstilling ved hjælp af figurer, post-it-mærkater, kopper eller papirer. Det handler om at vise den indre og individuelle oplevelse, et menneske har. Som eksempelvis et søskendepar, hvor den ene syntes, at de havde haft verdens bedste far og den anden syntes at han var ”en psykopat”. De er vokset op i den samme familie, men har to forskellige historier.

Et ydre billeder af dit indreFamilieopstilling kan åbne hjerter i familier.

Når man har lavet en Familieopstilling har man et ydre billede af en indre oplevelse. Mennesker som Jens vil opleve, at andre kan se hvordan det er at være ham – man ser på det samme ”billede”. Man kan nu begynde at bearbejde oplevelsen ud fra selve Opstillingen. Jens stillede eksempelvis sin mor, far og sig selv op og hans ydre billede var så sigende, at han selv blev overrasket.Han stillede repræsentanterne for sine forældre overfor hinanden med flere meters afstand og repræsentanten for sig selv imellem dem. En af grundhypoteserne i Familieopstilling handler eksempelvis om, at der er et naturligt og sundt hierarki, som gerne skulle fungerer i familier. Børn skal være børn og forældre skal være forældre. Desværre er dette hierarki ikke så sjældent byttet rundt, så børn tager sig af sine forældre, som Jens, der var blevet mors lille mand. Så godt som altid er det ikke tilsigtet fra forældrenes side, men børn trives nu engang bedst, når forældrene tager deres voksenansvar. Det kan have omfattende konsekvenser senere i livet, når rollerne – om end ubevidst – er byttet rundt i barndommen. 

Se min navle

Historien som Jens bærer på er tung, men det er en historie. Han er med andre ord præget af den, men han er mere end historien. Hvordan kan han forholde sig konstruktivt til den og komme videre i sit liv? Dette er hvad Familieopstillinger forsøger at gøre for mennesker. Nemlig at bearbejde vores historier – selv de virkelig vanskelige prægninger. De støtter os i at komme videre i livet. Jens havde ikke mulighed for at bearbejde sin relation til sin mor direkte, da hun var gammel og syg, men han havde mulighed for at bearbejde det i en Familieopstilling.

Men hvorfor nu alt dette navlepilleri? Handler det ikke bare om, at vi skal se frem og komme videre i livet. Jo, det gør det, men rødderne i fortiden har iklædt sig overlevelsesstrategier til at håndterer livet med. Disse strategier bliver sidenhen en måde, vi er i verden på. Vi har på den måde fortiden med os ind i nutiden, da vi oplever virkeligheden gennem fortidens overlevelsesfilter.

Så hvad skal der til for at vi – du og jeg – kan slippe fortidens mere eller mindre bevidste begrænsninger? Hvordan kan vi frisætte vores potentialer og få fred med de indre dæmoner? Hvordan kan vi lægge fortidens udlevede strategier bag os og for alvor komme videre i vores liv. Det er hvad Opstillingsmetoderne giver et bud på – på en helt konkret måde. Det er livspraksis.

Familieopstillingens store billede

Hvad nytter det at vi udvikler os, bliver mere frisatte og får det bedre, hvis det ikke også kommer dem vi elsker til gode;menneskene vi omgås med mærker det, kontakten med kolleger forbedres og vi kan smile til kassedamen? Handler det ikke om, blot i vores eget mikrokosmos, at gøre verden til et bedre sted. Der er brug for engagement, nærvær, opmærksomhed og relationer. Der er brug for at forene i stedet for at adskille. Vi har krige nok i verden og de løser ofte ikke problemer, men øger afstanden mellem mennesker. Hvordan kan vi gøre noget i vores egen lille andedam? Det er essensen i Opstillingerne. Således at vi får overskud i livet, får det bedre med os selv og de mennesker, som vi omgiver os med.

Opstillingsmetoderne handler om ”inklusivitet” – om at forbinde og forene. Ikke som et abstrakt begreb, men som levet liv. Med metoden forener man og bygger bro, så modsætninger og udfordringer bliver konstruktive og brugbare i stedet for at de skaber destruktive konflikter, som øger afstanden.

Selv fik jeg taget afsked med min far

For mit eget vedkommende gav det mig mulighed for at få fat på en sorg fra min tidlige ungdom. Da jeg var 19 år døde min far meget uventet og pludseligt. Både min søster og jeg var bosiddende i en anden landsdel langt fra barndomshjemmet. Det blev min opgave at tage mig af min mor, efter hun en skæbnesvanger dag vågnede op til sin døde mand i sengen. Mere eller mindre ubevidst trådte jeg tilbage ind i min rolle i familien, som var at tage mig af min mor. At være den voksne i forhold til hende. Uden overhovedet at opdage det, parkerede jeg min egen sorg. 

Da jeg mange år senere selv deltog i en Familieopstilling, blev min far ”stillet op” i form af en repræsentant. Mit hoved vidste, at det ikke var min far, men et sted dybt inden i mig, var det som om min far var tilstede. Mere end 30 år efter hans død. Den 19-årige i mig mødte sin far igen. Jeg kan ikke med ord beskrive, hvor stærkt det var for mig. Mit hjerte svømmede over af kærlighed, men også uforløst sorg over aldrig at have få taget afsked med ham. En sorg jeg ellers havde forholdt mig rationelt til, men Opstillingen fik fat i rødder dybt i mit indre. Jeg kunne tage afsked med ham og har sidenhen oplevet, hvordan denne proces har frisat energi i mit indre, som jeg ikke vidste at jeg havde tilbageholdt.

Familieopstillingens historie

Opstillingsarbejdet begyndte at spire frem for ca. 25 år siden, hvor den tyske filosof og terapeut Bert Hellinger sammensatte en række 
forskellige psykologiske og filosofiske metoder, og tilførte en mere shamanistisk og rituel indstilling til processerne. Rygterne spredtes 
hurtigt om, at der foregik noget interessant i det sydlige Tyskland. Metoden er i dag en af de mest udbredte og anerkendte redskaber i 
arbejdet med mennesker. Mange kreative og talentfulde pionerer har sidenhen på forskellig vis bidraget til Opstillingsmetoderne. 

Det har sidenhen vist sig, at metoden kan passe ind i stort set alle terapeutiske områder, såsom familieterapi, parforhold, misbrug, sygdom, traumer, konflikter, stresshåndtering, m.m. 

Også inden for coaching og mere ressourceorienterede tilgange har Familieopstilling og Systemisk Opstilling vist sig anvendeligt.

Siden da har kendskabet og fascinationen til metoden spredt sig over det meste af verden. Man arbejder med Opstillinger i Asien, USA, Australien, Østeuropa, m.m. og metoden har også forgrenet sig ud i det pædagogiske univers og i arbejdet med børn og unge som en enestående supervisionsmodel (Læs om uddannelsen i Familieopstilling med børn og unge). Organisationsopstilling er en udløber af Familieopstilling, hvor man omsætter redskabet og filosofien ind i erhvervs- og arbejdsmæssige sammenhænge. Her forsøger man ligeledes at Opstille og billedliggøre dynamikker og relationelle mønstre. Det har sidenhen fået helt sin egen platform og har vist sig at være en af tidens mest innovative og konstruktive måder at belyse og arbejde med organisatoriske temaer på. 

Styrk kærligheden med Familieopstilling

Metodens popularitet – og dens humanistiske ressourceorienterede tilgang – skyldes ikke mindst dens effektive og enkle måde at skabe overblik over et problem eller dilemma på, som metode til at afhjælpe de udfordringer, som en klient, en virksomhed eller en personalegruppe står med.

I en Familieopstilling handler det hvordan man kan genskabe tillid, kærlighed og tryghed i familien. Metoden er en yderst relevant bud på, hvordan det er muligt. Selv i de svære familiedynamikker, er der en vej.

Vi vil med sikkerhed høre mere om Familieopstilling, Systemisk Opstilling og Organisationsopstilling i Danmark, så vi kan smile til vores mor og kassedamen. Styrk kærligheden med Familieopstilling. 

 

Liv Dhanyo Thommesen Blog med FamilieopstillingLiv Dhanyo Thommesen, Psykoterapeut Mpf. har forskellige psykoterapeutiske uddannelser bag sig. Liv har specialiseret sig inden for Familieopstilling og Systemisk Opstilling og er grundlægger og leder af ISFO – Institut for Systemisk Opstilling og Familieopstilling.

Familieopstilling og Systemiske Opstilling

Er du interesseret i at vide mere om Familieopstilling og Systemisk Opstilling? Vi afholder jævnligt informationsmøder for alle interesserede.

  • Vil du vide mere?
  • Er du interesseret i metoden?
  • Overvejer du at uddanne dig?
  • Kender ud nogen, som kunne have gavn af Familieopstilling?
  • Er du blot nysgerrig?

Klik herunder for yderligere oplysninger.

Ønsker du at fordybe dig yderligere i Familieopstilling og Systemisk Opstilling kan du altid kigge forbi ISFO til en af vores Temaaftener. De er temabestemte og du kan sikkert finde nogle, som har din interesse. Herudover har vi forskellige uddannelsesmuligheder, som du kan læse om herunder.

Arbejder du med børn og unge kan du læse om vore nye uddannelse i “Systemisk Opstilling i børnehøjde“. Formålet med uddannelsen er at give deltagerne nogle konkrete og brugbare redskaber.

Er du uddannet psykoterapeut / psykolog kan “Efteruddannelse i Familieopstilling” måske have din interesse. Her fordyber vi os i, hvorledes metoden kan bruges i kreative, dybe og forløsende processer med klienter. 

Hvis du er bidt af Opstillingsmetoden er det måske “fulde pakke” du er interesseret i. Læs i så fald om vores Grund- og overbygningsuddannelse, som strækker sig over 2 år. Forløbet giver sig mulighed for at deltage i en efterfølgende certificeringsgruppe.

Du finder læse om det hele på  www.isfo.dk