fbpx

Kursus i Supervision – Systemisk Opstilling som metode

Det er almindeligt og nødvendigt, at mennesker der arbejder med mennesker, modtager supervision. Psykologer, psykoterapeuter samt ansatte i social-, sundheds- og undervisningssektoren har stor personlig glæde og fagligt udbytte af den spejling og sparring, de modtager i et supervisionsforløb. Kurset i supervision har fokus på det faglige perspektiv i lyset af den systemiske tilgang. 

Ledere på alle niveauer i både offentlig og privat regi benytter sig ligeledes i større udstrækning af supervision. De oplever støtte til at skabe positive forandringer og synergi i de arbejdssammenhænge, de agerer i. Det er de målgrupper, vores kursus i supervision henvender sig til.

Supervision hviler på mange forskellige metoder og traditioner, som har dét til fælles at de skaber nye indsigter med varig effekt. Supervision er indlejret i et anerkendende læringsmiljø, hvor rummelighed og autenticitet er de centrale elementer. Supervision skal være tilladende, undersøgende og anerkendende, så det er muligt for supervisanten at smide sit forsvar og gå på opdagelse i sine tanker, reaktioner, mønstre, forudfattede meninger og vaner. Supervisors fornemste opgave er at tilvejebringe læring, nye indsigter og udvikling netop ved at stille spørgsmål i stedet for at give svarene.

Systemisk Opstilling som Supervisionsmetode den 17. – 20. september 2020

Systemisk Opstilling, som der undervises i på supervisionskurset, har vist sig at være et overraskende godt bidrag i supervisionsrummet. Opstillingsmetoden har rødder i såvel den systemiske tradition, i fænomenologien samt i den humanistiske tilgang. Ved at benytte relations-geografien, viser der sig sammenhænge og dynamikker, som ellers er vanskelige at opdage. Repræsentant-perception, som er en særlig metode inden for Systemisk Opstilling, gør det muligt at indsamle information, som sætter virkeligheden i et helt nyt og klarere lys. Herved skabes nye handlemuligheder.

Erik Svarer underviser på kursus i supervision. Læs mere længere nede på siden

Indhold på SupervisorkursusSupervisor Uddannelse og faglig vækst.

Supervision og reflekterende processer udfylder både en stor del af efteruddannelsesbehovene samt en stor del af opkvalificeringskravene til medarbejdere, der arbejder med mennesker. Brugen af Systemisk Opstilling i supervision og i andre reflekterende processer giver en enkel adgang til de komplekse og usynlige problemstillinger, der ofte kendetegner arbejdet med større organisationer, samtidig med at den fastholder den enkelte medarbejder som med-skabende både i processen og i organisationen.

Velkommen til Kursus i Supervision, som giver dig et fundament såvel som konkrete redskaber til beramning og gennemførelse af en supervision session. 

Kurset er funderet i både teori og praksis. Teorierne er forankret i henholdsvis systemiske/social-konstruktivistiske og i eksistentielle/fænomenologiske perspektiver.

Praksis udspiller sig i et erkendelses- og oplevelsesbaseret læringsrum, hvor deltagerne får mulighed for at omsætte teori og egen erfaringsudvikling til et nyttigt professionelt arbejdsredskab.

Indholdet på kurset har det primære sigte på supervisors rolle samt selve opgaven . Opstilling som supervisionsmodel vil i den forbindelse både introduceres, demonstreres samt trænes. Vi vil gå på opdagelse i hvordan Systemisk Opstilling kan bibringe nogle ganske særlige vinkler og erkendelser i supervisionsrummet.

Teori, metode, færdigheder, kompetence, relationen, møde, kontakt og nærvær, er overskrifterne. Og herunder:

 • Supervision som den professionelle samtale.
 • Den nærværende og anerkendende kontakt.
 • At skabe relationer og nærvær.
 • Samtale og samtale om samtale – et metaperspektiv.
 • Åbenhed og afgrænsning i supervisionsrummet.
 • Supervisors rolle og aktivitet.
 • Matrikel-parathed.
 • Rammer, etik og faser i supervisionen.
 • Individuel/gruppe supervision.

Læringsmålene er at give deltagerne en grundlæggende indføring i systemisk supervisionsteori og dens metode.

 • At deltageren påbegynder en integrationsproces for livet i retning af at blive bevidst om egne faglige præferencer og interesser samt styrker og svagheder i forhold til at facilitere Opstillingens dynamik og virkemidler i supervision.
 • At der opnås et fagligt fundament, som sikrer at deltageren anvender den nødvendige og grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne facilitere supervision.
 • At der opbygges et fagligt overskud på baggrund af fortrolighed med den arbejdsform, der karakteriserer metoderne.

Vi inviterer personer fra arbejdslivet ind i undervisningen, så der er mulighed for ’live’ demonstrationer.

  Erik Svarer – underviser på Supervisoruddannelse

  JeErik Svarer underviser på vores Supervisoruddannelseg beskæftigede mig teoretisk første gang i 1980érne med supervision, mens jeg skrev opgave i klinisk/arbejdspsykologi. Emnet var psykologisk nedslidning i forhold til professionelt arbejde, hvor relationen mellem os og andre er i spil. Supervision lærte jeg her som en metodisk tilgang til at udligne den ubalance, som med tiden kan opstå, når man bruger store dele af ens personlighed som et instrument i jobbet. Særligt hvor der mangler balance mellem at give og modtage.

  Jeg har efterfølgende primært fungeret som supervisor i mange forskellige sammenhænge, bl.a. for familiebehandlere, læger, lærere, psykologer, pædagoger, socialrådgivere, erhvervsledere m.fl.. Jeg er ansat på 10. år som Senior Konsulent i Training Consult, hvor Psykolog Mette Bram er chef. 

  Systemisk Opstilling er grundlæggende praktik på Supervisorkurset

  I 2001 mødte jeg i USA for første gang Systemisk Familieopstilling. Jeg kom dertil med den for-forståelse, at det som der arbejdes med under supervisionen, er hvorledes sagen lever i den, som modtager supervision. Under min uddannelse i Familieopstilling, lærte jeg at eksternalisere og facilitere den indre version af familien. Efter nogle år med Familieopstilling modtog jeg i en årrække undervisning herhjemme og især i udlandet i Organisationsopstilling, som supervision hører under. Det slog mig at hvis jeg kunne forene en systemisk tilgang med den fænomenologiske, så ville jeg tilføre supervisionsmetoden et helt nyt perspektiv. Jeg har i snart ti år indført Opstillingsmetoden i mit praksisfelt i Training Consult, både i en individuel- og grupperelaterede kontekst. Min ambition er at give mine erfaringer på dette område videre til andre.

  De af jer, der allerede arbejder med supervision vil hurtigt opdage, hvilken gevinst der er ved brugen af Systemisk Opstilling. Ligesom de, der bliver inviteret ind i supervisionsrummet vil opleve et levende læringsrum, som få andre praksisformer kan levere. Deltagelsen som repræsentant i en supervisionsopstilling er en helt anden end tidligere, hvor man deltog i et reflekterende team.

  Læs Erik Svarer artikel: Hvad er supervision.

  .

  PRAKTISKE OPLYSNINGER

  Datoer
  17. – 20. september 2020

  Torsdag – lørdag kl. 10 – 17.
  Søndag kl. 10 – 16.

  Pris
  Kr. 6.000, som betales ved tilmelding.

  Sted
  ISFO – Thorvaldsensvej 3, baghuset 1. sal.
  1871 Frederiksberg C

  Erik Svarer underviser på Supervisoruddannelsen

  Underviser Erik Svarer.

  “Min varmeste anbefaling går til ISFO og Supervisorkurset, som Erik Svarer er underviser på. Erik er en sand mester med sin store professionelle viden og kompetencer, tydelige faglige greb og kærlige forstyrrelser til udvidelse af indlærings-feltet på mange niveauer. Eriks mange års erfaringer i det systemiske og psykologiske felt blandet med hans humor, milde øjne, respektfulde rammer hvor alle bliver mødt og inkluderet der hvor de er, gør undervisningen til noget helt unikt”. Kirsten Price Giver 5 ud af 5 stjerner